Bài 33: Cầu Nguyện Và Tin Đã Nhận Được

0
865

Bài 33: Cầu Nguyện Và Tin Đã Nhận Được

Mác 11:22-24

Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

Lời hứa trong câu Kinh Thánh vừa đọc thật là khó! Vì quá to lớn và thiêng liêng đến nỗi tâm hồn bình thường của chúng ta không sao ý thức được. Chúng ta cũng không biết cách giới hạn lời hứa đó trong lĩnh vực mà chúng ta cho là khả dĩ và an toàn. Chúng ta chỉ biết yên lặng chấp nhận đúng như cách thức Chúa ban rồi tìm cách bước vào lời hứa đó, rộng mở tâm hồn cho tình thương và quyền năng của Chúa hành động. Đức tin trong trường hợp này không phải chỉ là tin tưởng vào lời dạy của Chúa hay là một kết luận rút ra từ một số trường hợp nào đó.  Mà là tai nghe lời Chúa phán dạy là Chúa sẽ làm gì, mắt nhìn thấy Chúa thực hiện việc ấy. Do đó nơi nào thật sự có đức tin thì chắc chắn sự đáp lời sẽ phải đến. 

Nghĩa là nếu chúng tin và làm theo một điều Chúa dạy đó là cầu nguyện mà “Tin rằng đã nhận được”; Chúa sẽ làm đúng điều mà Chúa đã hứa, đó là “Điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Chúng ta đọc lại 2 Sử ký 6:4, lời cầu xin của vua Sa-lô-môn rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã phán hứa với Đa-vít, cha tôi, và nay lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa ấy;

Vua Sa-lô-môn nhắc lại là Chúa đã hứa với vua cha là Đa-vít, rồi chính tay Ngài làm thành lời hứa ấy. Điểm chủ yếu của lời vua cầu xin là: Hân hoan ca ngợi Chúa là Đấng mà tay Ngài hoàn thành những gì mà miệng Ngài đã hứa. Chúng ta cũng theo tinh thần đó nghe lời hứa của Chúa Giê-xu và mỗi phần của lời Chúa đều có sứ điệp thiêng liêng.

Chúa nói rằng Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện. Đối với mỗi chúng ta khi nghe câu này, lập tức nghi hoặc và hỏi: Lời nói này có thực tế không? Nếu không thực tế thì tại sao Chúa nói? Tại sao Ngài quả quyết rõ ràng như vậy? Đây không phải là lần duy nhất Chúa nói như thế, mà Chúa từng nói với người cha của đứa trẻ bị quỷ ám rằng: Sao ngươi nói: Nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. (Mác 9:23). Trong Phúc âm Ma-thi-ơ 17:20-21 Chúa nói: Ấy là tại các ngươi ít đức tin.  Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

Xem thế, đức tin là công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động qua lời Chúa, vào tâm hồn đã chuẩn bị của người tin Chúa, và việc hoàn thành lời hứa chắc chắn sẽ xẩy ra. Đức tin trở thành lời cam kết và sự báo trước sự đáp lời sẽ đến. Vì thế mà Mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện hãy tin đã nhận được. 

Nhiều người tin Chúa có khuynh hướng muốn ngừng ngay chỗ này để đặt thêm vào mấy câu ngắn như: “nếu có thể được”, hay là “nếu theo đúng ý Chúa” để làm cho lời hứa này bớt sức mạnh và nguy hiểm.  Nhưng coi chừng chúng ta làm sai lạc lời Chúa dạy. Vì lời dạy của Chúa rõ ràng là như vậy.

Chúa muốn đặt “mọi điều” vào trong tâm hồn chúng ta, và cho chúng ta thấy đức tin có sức mạnh dường nào, cái Đầu kêu gọi mọi cơ phận của thân thể cùng với Đầu phân chia sức mạnh, và Chúa Cha đặt năng lực của Ngài vào tay đứa con đã hết lòng tin nhận và trông cậy Ngài.

Trong “mọi điều” này đức tin phải được nuôi dưỡng và phải có sức mạnh, khi chúng ta làm giảm “mọi điều” ấy đi, tức là giảm đức tin. Từ “mọi điều” nói lên sự vô điều kiện, nếu có điều kiện chăng, thì chính là về việc tin hay không. Trước khi tin chúng ta phải tìm và biết ý chỉ hay ý muốn của Chúa là gì; tin là là sự thực hành của một tâm hồn đã đầu phục Chúa và giao thác cuộc đời mình cho ảnh hưởng của Lời Chúa và Thánh Linh. Vì thế một khi chúng ta tin thì không thể có điều gì không xẩy ra được.

“Mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện” Nghĩa là chúng ta trình dâng lên Chúa mọi điều và sẽ nhận được từ nơi tay Chúa. Đức tin để nhận những điều đã cầu xin là quả trái của lời cầu nguyện. Về một phương diện thì phải có đức tin thì mới cầu nguyện được, nhưng phương diện khác thì đức tin lại là kết quả và sự tăng trưởng của cầu nguyện.  Vì chính trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, trong mối tương giao với Ngài mà đức tin chỗi dậy và nắm bắt được những gì mà trước kia dường như quá cao không với đến được. 

Chính là trong việc cầu nguyện mà chúng ta trình dâng lên Chúa ước muốn của mình trước ánh sáng của ý chỉ Chúa, mọi động cơ thúc đẩy đều được xét nghiệm, và bằng chứng được đưa ra xem thử chúng ta có thực sự cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu và chỉ vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi hay không. 

Chính là trong khi cầu nguyện, chúng ta chờ đợi Thánh Linh chỉ đạo hướng dẫn xem chúng ta có cầu xin đúng việc và với tinh thần chính đáng hay không.

Chính là trong việc cầu nguyện chúng ta mới ý thức về việc cần đức tin, và chúng ta được đưa dẫn đến chỗ trình dâng lên Cha những gì chúng ta tin, và minh chứng thực sự của đức tin bằng sự tin cậy và nhờ đó mới kiên trì cầu nguyện.

Chính là trong cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đào tạo và khuyến giục đức tin. Những ai chần chờ trong việc cầu nguyện hay là mất lòng tin trong cầu nguyện, là vì chưa cảm thấy phải có đức tin mới mong đáp lời, và những người như thế không bao giờ học biết phải tin. Ai bắt đầu cầu nguyện và xin, sẽ tìm thấy Thánh Linh của đức tin được ban xuống không nơi nào khác hơn là gần ngôi ân phúc của Chúa.

Chúa dạy “Hãy tin đã nhận được” Đây là việc tin rằng điều mình cầu xin sẽ nhận được. Câu 23 ghi rằng: 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.. Đây chính là đức tin mà Chúa nói đến, loại đức tin không nghi ngại, nhưng tin chắc điều mình xin Chúa sẽ ban cho, thì điều đó sẽ thành. Đây là cầu nguyện bằng đức tin không nghi ngờ.

Chúa dạy “Hãy tin đã nhận được” Nghĩa là ngay khi đang cầu nguyện đã tin rằng mình nhận được điều cầu xin. Có thể là sau đó ít lâu ta thật sự nhận được, nhưng ngay bây giờ, chưa nhìn thấy phải tin rằng Cha trên trời đã ban cho. Việc nhận này cũng tương tự như khi ta tiếp nhận Chúa Giê-xu hay xin được tha thứ, vì đó là một việc thuộc cõi tâm linh và đức tin, bên ngoài mọi cảm xúc. 

Khi tôi đến xin Chúa tha thứ tội, tôi tin rằng Chúa trên trời nghe tôi, và tôi nhận được sự tha tội ngay lúc đó. 

Khi tôi đến xin Chúa một ân huệ, theo như lời Chúa dạy, tôi tin rằng điều tôi xin được ban cho: tôi tin rằng tôi đã nhận được, tôi lấy đức tin nhận lấy, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho ân huệ ấy.

“Tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Nghĩa là điều mà ta lấy đức tin xin và tin rằng đã được chuẩn thuận từ thiên đàng sẽ ban cho ta thực tế. Nhưng ta có cần cầu nguyện thêm nhiều một khi đã biết Chúa nghe và đã tin rằng mình nhận được điều cầu xin? Có những khi không cần cầu nguyện thêm, nhưng nhiều lúc phải kiên trì cầu nguyện, mặc dù đã biết là lời cầu xin đã được Chúa nhậm, vì Chúa cũng dạy ta phải kiên trì cầu nguyện. 

Thường thì Chúa hành động khi nào mọi điều trong ta và chung quanh ta hoàn toàn chín mùi cho sự thể hiện điều phước hạnh đã được chuẩn thuận theo đức tin. Ngày xưa nhà tiên tri Ê-li biết rõ là trận mưa sẽ đổ xuống sau ba năm hạn hán, vì Chúa đã hứa như thế, nhưng ông vẫn cúi đầu cầu nguyện bảy lần. Việc cầu nguyện đó không phải là để biểu diễn hay phô trương, nhưng là sự căng thẳng trong tâm linh của người cầu xin và trên trời cao nơi mà hiệu quả của lời cầu nguyện sẽ diễn ra. Đúng là “nhờ đức tin và sự kiên nhẫn mà chúng ta nhận được lời hứa”. Đức tin làm cho tôi quả quyết là mình đã nhận được, nhưng kiên nhẫn cầu nguyện cho đến khi điều từ trời ban cho được thể hiện dưới đất cụ thể.

“Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”Giữa “đã được” từ trên trời và “sẽ ban cho” dưới đất là “hãy tin”. Vì tin, cảm tạ và cầu nguyện đều nối kết chặt chẽ.

Chúng ta nên nhớ một điều nữa, đó là chính Chúa Giê-xu phán dạy điều này. Khi chúng ta thấy trời như mở ra cho chúng ta, và Cha ngồi trên ngôi bằng lòng ban cho bất cứ điều gì cầu xin theo đức tin, tâm hồn chúng ta cảm thấy hổ thẹn vì không mấy sẵn sàng, lại còn e sợ rằng vì yếu đức tin đến nỗi không dám nắm bắt lấy điều rõ ràng trong tầm tay với của chúng ta.

Một điều khiến chúng ta mạnh dạn và đầy hi vọng, đó là chính Chúa Giê-xu đem sứ điệp này từ Chúa Cha xuống cho chúng ta. Chính Ngài khi sống ở trần gian đã sống cuộc đời đức tin và cầu nguyện. Khi các môn đệ ngạc nhiên vì việc Ngài làm cho cây vả khô đi nhanh chóng, Ngài mới bảo họ rằng họ cũng sẽ có cuộc đời đầy quyền năng như Chúa, và họ không những có thể ra lệnh cho cây vả thôi, nhưng ra lệnh cả cho tảng núi kia, thì núi cũng vâng lệnh ngay.

Chúa là sự sống của chúng ta: tất cả cuộc sống của Ngài trên đất khi xưa đang ở trong chúng ta hiện nay. Ngài chính là tác giả và Đấng hoàn tất đức tin cho chúng ta. 

Lạy Chúa kính yêu. Ngài đã đến từ nơi Chúa Cha để giải bày cho chúng con tình thương của Cha và tất cả kho báu phước hạnh mà tình thương ấy chờ đợi để ban cho. Lạy Chúa! Lúc nào những cánh cổng cũng rộng mở và ban cho những lời hứa cho chúng con được tự do cầu nguyện để tâm hồn chúng con tiếp nhận, đó là những phước hạnh quá vĩ đại đối với chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhìn lên Chúa để xin Ngài cho chúng con nhận, giữ, và áp dụng lời dạy quý báu này: “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Công nghiệp của Ngài đã giải phóng chúng con khỏi quyền lực của tội ác và mở lối cho chúng con về với Cha. Tình thương của Ngài luôn luôn mong đưa chúng con vào mối tương giao trọn vẹn trong vinh quang và năng quyền của Ngài. Thần Linh của Ngài luôn luôn lôi kéo chúng con lên một đời sống đức tin hoàn hảo và vững vàng.  Chúng con tin rằng trong lời dạy của Chúa chúng con học cách cầu nguyện bằng đức tin.  Xin dạy chúng con cầu nguyện để chúng con tin rằng mình đã nhận được điều cầu xin, và tin rằng sẽ thực sự nhận được phước hạnh của Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết, tin cậy và kính yêu Ngài để có thể sống và ở với Ngài hầu cho mọi lời cầu xin của chúng con được dâng lên trước ngôi Chúa trên trời và tâm hồn chúng con có được đảm bảo rằng Chúa nghe lời chúng con cầu xin ngay giây phút này.  A-men.

Mác 11:22-24

Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

Lời hứa trong câu Kinh Thánh vừa đọc thật là khó! Vì quá to lớn và thiêng liêng đến nỗi tâm hồn bình thường của chúng ta không sao ý thức được. Chúng ta cũng không biết cách giới hạn lời hứa đó trong lĩnh vực mà chúng ta cho là khả dĩ và an toàn. Chúng ta chỉ biết yên lặng chấp nhận đúng như cách thức Chúa ban rồi tìm cách bước vào lời hứa đó, rộng mở tâm hồn cho tình thương và quyền năng của Chúa hành động. Đức tin trong trường hợp này không phải chỉ là tin tưởng vào lời dạy của Chúa hay là một kết luận rút ra từ một số trường hợp nào đó.  Mà là tai nghe lời Chúa phán dạy là Chúa sẽ làm gì, mắt nhìn thấy Chúa thực hiện việc ấy. Do đó nơi nào thật sự có đức tin thì chắc chắn sự đáp lời sẽ phải đến. 

Nghĩa là nếu chúng tin và làm theo một điều Chúa dạy đó là cầu nguyện mà “Tin rằng đã nhận được”; Chúa sẽ làm đúng điều mà Chúa đã hứa, đó là “Điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Chúng ta đọc lại 2 Sử ký 6:4, lời cầu xin của vua Sa-lô-môn rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã phán hứa với Đa-vít, cha tôi, và nay lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa ấy;

Vua Sa-lô-môn nhắc lại là Chúa đã hứa với vua cha là Đa-vít, rồi chính tay Ngài làm thành lời hứa ấy.  Điểm chủ yếu của lời vua cầu xin là: Hân hoan ca ngợi Chúa là Đấng mà tay Ngài hoàn thành những gì mà miệng Ngài đã hứa. Chúng ta cũng theo tinh thần đó nghe lời hứa của Chúa Giê-xu và mỗi phần của lời Chúa đều có sứ điệp thiêng liêng.

Chúa nói rằng Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện. Đối với mỗi chúng ta khi nghe câu này, lập tức nghi hoặc và hỏi: Lời nói này có thực tế không? Nếu không thực tế thì tại sao Chúa nói? Tại sao Ngài quả quyết rõ ràng như vậy? Đây không phải là lần duy nhất Chúa nói như thế, mà Chúa từng nói với người cha của đứa trẻ bị quỷ ám rằng: Sao ngươi nói: Nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. (Mác 9:23). Trong Phúc âm Ma-thi-ơ 17:20-21 Chúa nói: Ấy là tại các ngươi ít đức tin.  Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

Xem thế, đức tin là công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động qua lời Chúa, vào tâm hồn đã chuẩn bị của người tin Chúa, và việc hoàn thành lời hứa chắc chắn sẽ xẩy ra. Đức tin trở thành lời cam kết và sự báo trước sự đáp lời sẽ đến. Vì thế mà Mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện hãy tin đã nhận được. 

Nhiều người tin Chúa có khuynh hướng muốn ngừng ngay chỗ này để đặt thêm vào mấy câu ngắn như: “nếu có thể được”, hay là “nếu theo đúng ý Chúa” để làm cho lời hứa này bớt sức mạnh và nguy hiểm.  Nhưng coi chừng chúng ta làm sai lạc lời Chúa dạy. Vì lời dạy của Chúa rõ ràng là như vậy.

Chúa muốn đặt “mọi điều” vào trong tâm hồn chúng ta, và cho chúng ta thấy đức tin có sức mạnh dường nào, cái Đầu kêu gọi mọi cơ phận của thân thể cùng với Đầu phân chia sức mạnh, và Chúa Cha đặt năng lực của Ngài vào tay đứa con đã hết lòng tin nhận và trông cậy Ngài.

Trong “mọi điều” này đức tin phải được nuôi dưỡng và phải có sức mạnh, khi chúng ta làm giảm “mọi điều” ấy đi, tức là giảm đức tin. Từ “mọi điều” nói lên sự vô điều kiện, nếu có điều kiện chăng, thì chính là về việc tin hay không. Trước khi tin chúng ta phải tìm và biết ý chỉ hay ý muốn của Chúa là gì; tin là là sự thực hành của một tâm hồn đã đầu phục Chúa và giao thác cuộc đời mình cho ảnh hưởng của Lời Chúa và Thánh Linh. Vì thế một khi chúng ta tin thì không thể có điều gì không xẩy ra được.

“Mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện” Nghĩa là chúng ta trình dâng lên Chúa mọi điều và sẽ nhận được từ nơi tay Chúa. Đức tin để nhận những điều đã cầu xin là quả trái của lời cầu nguyện. Về một phương diện thì phải có đức tin thì mới cầu nguyện được, nhưng phương diện khác thì đức tin lại là kết quả và sự tăng trưởng của cầu nguyện.  Vì chính trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, trong mối tương giao với Ngài mà đức tin chỗi dậy và nắm bắt được những gì mà trước kia dường như quá cao không với đến được. 

Chính là trong việc cầu nguyện mà chúng ta trình dâng lên Chúa ước muốn của mình trước ánh sáng của ý chỉ Chúa, mọi động cơ thúc đẩy đều được xét nghiệm, và bằng chứng được đưa ra xem thử chúng ta có thực sự cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu và chỉ vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi hay không. 

Chính là trong khi cầu nguyện, chúng ta chờ đợi Thánh Linh chỉ đạo hướng dẫn xem chúng ta có cầu xin đúng việc và với tinh thần chính đáng hay không.

Chính là trong việc cầu nguyện chúng ta mới ý thức về việc cần đức tin, và chúng ta được đưa dẫn đến chỗ trình dâng lên Cha những gì chúng ta tin, và minh chứng thực sự của đức tin bằng sự tin cậy và nhờ đó mới kiên trì cầu nguyện.

Chính là trong cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đào tạo và khuyến giục đức tin. Những ai chần chờ trong việc cầu nguyện hay là mất lòng tin trong cầu nguyện, là vì chưa cảm thấy phải có đức tin mới mong đáp lời, và những người như thế không bao giờ học biết phải tin. Ai bắt đầu cầu nguyện và xin, sẽ tìm thấy Thánh Linh của đức tin được ban xuống không nơi nào khác hơn là gần ngôi ân phúc của Chúa.

Chúa dạy “Hãy tin đã nhận được” Đây là việc tin rằng điều mình cầu xin sẽ nhận được. Câu 23 ghi rằng: 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.. Đây chính là đức tin mà Chúa nói đến, loại đức tin không nghi ngại, nhưng tin chắc điều mình xin Chúa sẽ ban cho, thì điều đó sẽ thành. Đây là cầu nguyện bằng đức tin không nghi ngờ.

Chúa dạy “Hãy tin đã nhận được” Nghĩa là ngay khi đang cầu nguyện đã tin rằng mình nhận được điều cầu xin. Có thể là sau đó ít lâu ta thật sự nhận được, nhưng ngay bây giờ, chưa nhìn thấy phải tin rằng Cha trên trời đã ban cho. Việc nhận này cũng tương tự như khi ta tiếp nhận Chúa Giê-xu hay xin được tha thứ, vì đó là một việc thuộc cõi tâm linh và đức tin, bên ngoài mọi cảm xúc. 

Khi tôi đến xin Chúa tha thứ tội, tôi tin rằng Chúa trên trời nghe tôi, và tôi nhận được sự tha tội ngay lúc đó. 

Khi tôi đến xin Chúa một ân huệ, theo như lời Chúa dạy, tôi tin rằng điều tôi xin được ban cho: tôi tin rằng tôi đã nhận được, tôi lấy đức tin nhận lấy, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho ân huệ ấy.

“Tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Nghĩa là điều mà ta lấy đức tin xin và tin rằng đã được chuẩn thuận từ thiên đàng sẽ ban cho ta thực tế. Nhưng ta có cần cầu nguyện thêm nhiều một khi đã biết Chúa nghe và đã tin rằng mình nhận được điều cầu xin? Có những khi không cần cầu nguyện thêm, nhưng nhiều lúc phải kiên trì cầu nguyện, mặc dù đã biết là lời cầu xin đã được Chúa nhậm, vì Chúa cũng dạy ta phải kiên trì cầu nguyện. 

Thường thì Chúa hành động khi nào mọi điều trong ta và chung quanh ta hoàn toàn chín mùi cho sự thể hiện điều phước hạnh đã được chuẩn thuận theo đức tin. Ngày xưa nhà tiên tri Ê-li biết rõ là trận mưa sẽ đổ xuống sau ba năm hạn hán, vì Chúa đã hứa như thế, nhưng ông vẫn cúi đầu cầu nguyện bảy lần. Việc cầu nguyện đó không phải là để biểu diễn hay phô trương, nhưng là sự căng thẳng trong tâm linh của người cầu xin và trên trời cao nơi mà hiệu quả của lời cầu nguyện sẽ diễn ra. Đúng là “nhờ đức tin và sự kiên nhẫn mà chúng ta nhận được lời hứa”. Đức tin làm cho tôi quả quyết là mình đã nhận được, nhưng kiên nhẫn cầu nguyện cho đến khi điều từ trời ban cho được thể hiện dưới đất cụ thể.

“Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”Giữa “đã được” từ trên trời và “sẽ ban cho” dưới đất là “hãy tin”. Vì tin, cảm tạ và cầu nguyện đều nối kết chặt chẽ.

Chúng ta nên nhớ một điều nữa, đó là chính Chúa Giê-xu phán dạy điều này. Khi chúng ta thấy trời như mở ra cho chúng ta, và Cha ngồi trên ngôi bằng lòng ban cho bất cứ điều gì cầu xin theo đức tin, tâm hồn chúng ta cảm thấy hổ thẹn vì không mấy sẵn sàng, lại còn e sợ rằng vì yếu đức tin đến nỗi không dám nắm bắt lấy điều rõ ràng trong tầm tay với của chúng ta.

Một điều khiến chúng ta mạnh dạn và đầy hi vọng, đó là chính Chúa Giê-xu đem sứ điệp này từ Chúa Cha xuống cho chúng ta. Chính Ngài khi sống ở trần gian đã sống cuộc đời đức tin và cầu nguyện. Khi các môn đệ ngạc nhiên vì việc Ngài làm cho cây vả khô đi nhanh chóng, Ngài mới bảo họ rằng họ cũng sẽ có cuộc đời đầy quyền năng như Chúa, và họ không những có thể ra lệnh cho cây vả thôi, nhưng ra lệnh cả cho tảng núi kia, thì núi cũng vâng lệnh ngay.

Chúa là sự sống của chúng ta: tất cả cuộc sống của Ngài trên đất khi xưa đang ở trong chúng ta hiện nay. Ngài chính là tác giả và Đấng hoàn tất đức tin cho chúng ta. 

Lạy Chúa kính yêu. Ngài đã đến từ nơi Chúa Cha để giải bày cho chúng con tình thương của Cha và tất cả kho báu phước hạnh mà tình thương ấy chờ đợi để ban cho. Lạy Chúa! Lúc nào những cánh cổng cũng rộng mở và ban cho những lời hứa cho chúng con được tự do cầu nguyện để tâm hồn chúng con tiếp nhận, đó là những phước hạnh quá vĩ đại đối với chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhìn lên Chúa để xin Ngài cho chúng con nhận, giữ, và áp dụng lời dạy quý báu này: “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Công nghiệp của Ngài đã giải phóng chúng con khỏi quyền lực của tội ác và mở lối cho chúng con về với Cha. Tình thương của Ngài luôn luôn mong đưa chúng con vào mối tương giao trọn vẹn trong vinh quang và năng quyền của Ngài. Thần Linh của Ngài luôn luôn lôi kéo chúng con lên một đời sống đức tin hoàn hảo và vững vàng.  Chúng con tin rằng trong lời dạy của Chúa chúng con học cách cầu nguyện bằng đức tin.  Xin dạy chúng con cầu nguyện để chúng con tin rằng mình đã nhận được điều cầu xin, và tin rằng sẽ thực sự nhận được phước hạnh của Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết, tin cậy và kính yêu Ngài để có thể sống và ở với Ngài hầu cho mọi lời cầu xin của chúng con được dâng lên trước ngôi Chúa trên trời và tâm hồn chúng con có được đảm bảo rằng Chúa nghe lời chúng con cầu xin ngay giây phút này.  A-men.