Danh bạ »

Văn Phòng Tổng Hội

Địa chỉ: 02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: Văn Phòng Tổng Hội: Thầy Phùng Văn Lâm (84 4) 382 88040 Phòng Văn Phẩm Tổng Hội:

Email: vanphongtonghoi@gmail.com

Văn Phòng Tổng Hội: (84 4) 382 88040. Số nội bộ: 104

1) Mục sư Hoàng Văn Luân, Tổng Thư ký

2) Mục sư Phạm Bá Hạnh, Phó Tổng Thư ký

3) Ông Phùng Văn Lâm

4) MSNC Dương Thế Tuấn

 

 

Phòng Tài Vụ: (84 4) 382 88040. Số nội bộ: 105

1) Mục sư Bùi Văn Triệu, Tổng Thủ quỹ

2) Cô Bùi Thị Kiều Oanh

 

Uỷ Ban Cơ Đốc Giáo Dục:

 

Uỷ Ban Truyền Thông:

Cùng danh mục »

  • Văn Phòng Tổng Hội [02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam]