Danh bạ »

Văn Phòng Tổng Hội

Địa chỉ: 02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: Văn Phòng Tổng Hội: Thầy Phùng Văn Lâm (84 4) 382 88040 Phòng Văn Phẩm Tổng Hội:

Email: vanphongtonghoi@gmail.com

Văn Phòng Tổng Hội:

 (84 4) 382 88040

Số nội bộ: 104

 

Phòng Tài Vụ:

 (84 4) 382 88040

Số nội bộ: 105

 

Phòng Văn Phẩm Tổng Hội:

 (84 4) 382 88040

Số nội bộ: 106

 

Phòng Truyền Thông:

 (84 4) 382 88040

Số nội bộ: 107

Cùng danh mục »

  • Văn Phòng Tổng Hội [02 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam]