Danh bạ »

Hội Thánh Thái Bình

Địa chỉ: 460 Long Hưng, Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

Điện thoại: 036 384 1595 / 0993056768

Email:

Hội thánh Tp Thái Bình Năm 1952

 

Hình Hội thánh năm 1953

 

Nhà thờ xưa đã bị mất hiện nay các con cái Chúa đang nhóm lại tại nhà riêng

 

Cùng danh mục »