Danh bạ »

Điểm nhóm Cúc Đường

Địa chỉ: Cúc Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên

Điện thoại: 01668 291 224

Email:

Dân tộc: H'Mông

Năm thành lập: 1993

Số tín hữu: 600

Tên trưởng nhóm: Đào Văn Dinh

 

 

 

 

 

 

Cùng danh mục »