Danh bạ »

Điểm nhóm Huổi Luông

Địa chỉ: Bản Huổi Luông, Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn La

Điện thoại: 01655 220 346

Email:

Năm thành lập: 1992

Số lượng tín hữu: 281

Trưởng nhóm: Mùa A Khá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng danh mục »