Cuốn Kinh Thánh 5.900.000 Đô-la.

28-05-2014 2455
Ma-thi-ơ 24:35 ghi: Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua.

Christopher Burge, chủ tịch Hãng Bán Đấu Giá cổ vật Christies, trong một cuộc bán đấu giá đặc biệt,  đã tuyên bố:

-Tôi xin hân hạnh giới thiệu Lô thứ nhất, Cuốn Kinh Thánh Gutenberg.

Trong phòng mọi người đều im lặng khi giá đầu tiên của cuốn Kinh Thánh này là 700 nghìn đô-la. Chỉ trong vài giây, giá tăng lên đến một triệu, rồi một triệu 300 nghìn. Vào lúc ấy Thomas Schuster, một nhà buôn tại Luân-đôn vào cuộc đấu giá tay đôi với một nhà buôn Nhật. Khi cuộc đấu giá chấm dứt, cuốn Kinh Thánh Gutenberg được bán với giá 4 triệu 9 trăm nghìn đô-la, với tiền thủ tục lên tới tổng giá là 5 triệu 9 trăm nghìn đô-la.

Công ty Maruzen của Nhật đã mua được cuốn Kinh Thánh này. Đại diện công ty này nói rằng công ty nhập cảng nhiều sách và báo nước ngoài, và từ lâu vẫn muốn tìm loại sách quý và hiếm như cuốn Kinh Thánh Gutenberg. Cuốn Kinh Thánh Gutenberg như vậy là đã có mặt ở châu Á sau hơn 500 năm nó ra đời.

Việc đấu giá cuốn Kinh Thánh Gutenberg có hai ý nghĩa: Đó là từ trước đến nay chưa bao giờ có một cuốn Kinh Thánh giá cao như vậy; và thứ hai là cuốn Kinh Thánh đã tìm được một nơi ở mới trong một nước chưa đến 1% người tôn trọng cuốn sách ấy là Lời Chúa. Trên toàn thế giới chỉ còn 40 cuốn Kinh Thánh Gutenberg, vì thế cuốn Kinh Thánh có bọc da nai mầu nâu đặt tại Bảo Tàng việc của Hãng Maruzen không phải là một cuốn sách thường.

Có lẽ sự có mặt của một cuốn sách quý giá như vậy tại Nhật, sẽ làm cho 99% người chưa tin Chúa tại nước này phải tìm hiểu tại sao cuốn sách ấy cao giá như vậy, và mong rằng họ sẽ bước thêm một bước nữa là tìm đọc bản phiên dịch ra tiếng Nhật của cuốn sách.

Đối với Sa-tan thì việc cuốn Kinh Thánh được giá cao như vậy chắc nó cũng không quan tâm cho lắm, vì cuốn Kinh Thánh là để đọc chứ không phải cất đi làm báu vật. Cuốn Kinh Thánh quý như vậy là vì đó là mạc khải của Thượng Đế cho loài người. Ma quỷ chỉ kinh hoàng khi nhiều người mỗi ngày mở Kinh Thánh ra đọc, vì chính lúc ấy biên cương của nước Chúa rộng mở thêm và ngày đại bại của nó thu ngắn hơn.

Nguyễn Sinh