Chúa Không Thay Đổi

05-06-2014 3100
Trong một thế giới hỗn loạn thay đổi thường xuyên,  không có gì an ủi ta hơn là biết rằng có một Đấng Thượng Đế không bao giờ thay đổi cả.  Những thay đổi dường như luôn luôn đe dọa ta - dù là một đứa con vừa học xong một cấp,  thi lên cấp khác,  vào nơi mới,  ta lo rằng nó sẽ bị nhiều khó khăn do từ giáo sư hay bạn học gây ra;  hay một người già yếu từng trong một ngôi nhà 70 năm,  bây giờ phải dời đến viện dưỡng lão sống v.v.

Ai cũng nhận thấy rằng thế hệ chúng ta đang sống đây chứng kiến nhiều cuộc thay đổi hơn bất cứ bao giờ.  Không tin,  bạn cứ hỏi một ông lão về thế giới của nửa thế kỷ trước,  nào là thuốc men sử dụng,  nào là phương tiện di chuyển,  thời gian di chuyển v.v.  Tất cả đều xa lạ đối với chúng ta.

Nhưng chính chúng ta cũng thay đổi nhiều và nhanh chóng.  Sắc đẹp của một phụ nữ tàn phai nhanh chóng cũng như sức lực của chàng trai theo đuổi nàng.  Những người bạn cùng lớp học,  sau mấy chục năm chẳng còn nhận ra nhau nữa.  Tuổi già đến nhanh hơn chúng ta tưởng và thời gian dường như ngắn dần.

Chung quanh ta,  từng mùa thay đổi,  nước này lên,  nước kia xuống,  người cầm quyền,  người bị thất sủng,  nhưng Chúa vẫn là Chúa.

Chính Chúa nói rằng:  Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi  (Ma-la-chi 3:6).  Gia-cơ viết:  Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn,  đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống,  trong ngài chẳng có một sự thay đổi,  cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. (Gia-cơ 1:17).  Các câu này có nghĩa là Chúa không bao giờ giảm sút hơn hiện tại,  hay hiện đã khác hẳn khi Ngài mạc khải Ngài trong quá khứ.  Bản chất của Chúa luôn luôn cố hữu.  Nghĩa là Chúa không có khởi đầu cũng như tận cùng.  Chúa không những không thay đổi,  nhưng còn luôn luôn công chính thánh thiện,  toàn tri,  toàn năng, luôn luôn hiện diện,  thành tín và thương yêu.

Chúa cũng không thay đổi trong đức thành tín đối với chúng ta.

Thái độ của Chúa đối với tội ác không bao giờ thay đổi,  và vẫn y như khi Ngài đuổi con người đầu tiên ra khỏi Ê-đen địa đàng.  Nhưng thái độ của Chúa đối với tội nhân cũng không thay đổi khi Ngài kêu gọi:  Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng,  hãy đến cùng ta,  ta sẽ cho các con được an nghỉ.

Nhưng thái độ của Chúa cũng sẽ không thay đổi đối với những ai khước từ và không tuân phục Ngài.  Chính vì thế mà ta cần đến với Chúa để nhận được nhân từ bất biến của Ngài và hưởng lấy tình thương tha thứ và tái tạo.

Nguyễn Sinh