Bài 268: Nâng đỡ nhau

09-10-2017 452

Đọc Kinh thánh: Ga-la-ti 6:1-10; 5:22,23

Câu căn bản: Ga-la-ti 6:2  2Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

Suy niệm: Sau khi sứ đồ Phao-lô liệt kê ra quả trái của Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22,23, ông tiếp tục cho biết áp dụng các tính chất này trong cuộc sống của dân Chúa.

Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ là các đức tính của chính Chúa Giê-xu. Khi có Chúa sống trong chúng ta, chúng ta được ban cho các đức tính này của Ngài.

Không ai có thể trở thành người mà sứ đồ Phao-lô miêu tả trong Ga-la-ti chương 6 nếu người ấy không có quả trái của Thánh Linh. Chúng ta có thể đối chiếu mỗi quả trái của Thánh Linh với mỗi thách thức. Kết quả của việc Chúa Cứu Thế sống trong lòng con dân Ngài sẽ là tình thương siêu việt sống trong một cuộc đời siêu việt.

Có người thú nhận rằng: “Tại sao tôi phải cho mọi người biết những nan đề của tôi? Tôi gây ra chúng thì tôi phải giải quyết chứ, tôi chịu trách nhiệm mà? Mà tôi tin cậy ai đây để mà chia xẻ?”

Người khác nói: “Tôi rất sợ nói cho người khác biết các tội phạm của tôi. Nếu mọi người biết rõ những gì tôi ưa thích, thì ai mà ưa tôi nữa?”

Các lời tuyên bố như trên đây cho ta thấy nhu cầu của một mối thông công Cơ-đốc chân chính. Sứ đồ Phao-lô dạy về một lối cởi mở tâm tình giữa những người tin Chúa. Nói như thế không có nghĩa là mình cứ đi cho mọi người biết mình xấu xa tội lỗi như thế nào. Nhưng là: Khi ta thất bại hay sa ngã, một anh em hay chị em khác phải biết ngay để xin ơn Chúa cứu giúp. Chúng ta không thể theo Chúa kín giấu được.

Nguyễn Sinh