Bài 318: Bài học từ câu chuyện ông Giô-na

03-12-2017 745

Đọc Kinh thánh: Giô-na 2:1-11

1Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 3Ông nói:“Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con từ trong bụng âm phủ, con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con. 4Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển,Và dòng nước lớn bao bọc lấy con. tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. 5Con than thở: ‘Con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài.’ 6Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con; vực sâu vây lấy con bốn bề; rong rêu vấn vít đầu con. 7Con đã xuống đến chân nền các núi; đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố! 8Khi linh hồn con mòn mỏi trong con thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài,Vào tận trong đền thánh Ngài. 9Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. 10Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài; con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!” 11Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Giô-na ra trên đất khô.

Câu căn bản: Giô-na 2: 3

3Ông nói:“Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con từ trong bụng âm phủ, con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con.”

Suy niệm: Ông Giô-na nằm trong bụng cá là một trong những chuyện hay của Kinh Thánh, nhưng cũng là chuyện được bàn cãi rất nhiều. Tuy nhiên trong bất cứ cuộc tranh luận nào không ai có thể chối cãi được là ông Giô-na đã tự xét mình rất là chu đáo trong nơi tanh tưởi dưới lòng biển sâu.

Mỗi chúng ta đều có thể làm như thế khi mà cuộc đời dường như không mấy hanh thông, ta nên dừng lại theo gương Giô-na, tự hỏi mình những câu hỏi thật là khó, như:

Tôi có phạm tội nào hay không?

Trong trường hợp Giô-na, thì ông đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Chúa đã cho xẩy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng để Giô-na phải chú ý và đưa ông ta đến chỗ ăn năn xưng tội với Chúa.

Câu hỏi thứ hai có thể là: Tôi học được gì qua hoàn cảnh này?

Dân cư Ni-ni-ve là những kẻ tội ác, kẻ thù tàn ác đối với dân Chúa. Giô-na nghĩ rằng họ đáng bị phán xét và trừng trị chứ không nên gia ân huệ gì cả. Giô-na cần học bài học công chính nhưng đầy tình thương của Chúa. Giô-na: 3:10 ghi "Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó."

Câu hỏi thứ ba mà ta có thể đặt ra là: Hoàn cảnh này tôi có thể vinh danh Chúa hay không?

Thường thì thì đau khổ của chúng ta làm cho người khác thấy được quyền năng của Chúa hành động qua cái yếu đuối bất lực của mình.

Ông Giô-na thấy mình rơi vào một hoàn cảnh mà mình hoàn toàn bất lực, nhưng Chúa đã dùng ông ta để đưa một dân tộc vô đạo đến chỗ phải ăn năn tội ác.

Nguyễn Sinh