Bài 003: Mới Đọc Có Một Nửa

03-01-2018 429

Mới Đọc Có Một Nửa

Đọc Kinh thánh: Rô-ma  6:19-23

19Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.

20Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do.

21Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết.

22Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.

23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Câu căn bản: Rô-ma 6:23

23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”

Suy niệm:  Một gã thanh niên sau khi lấy của cha một số tiền, đã bỏ nhà đi một nơi xa và không ai nghe tin tức gì trong nhiều năm.  Sau đó nghe tin mẹ qua đời, hắn bỏ lờ không cần biết.  Một thời gian sau lại nghe nói cha qua đời, lần này hắn vội vàng trở về để xem cha có để lại gì cho hắn không. 

Gia đình tiếp đón hắn rất tử tế, và khi luật sư đọc chúc thư của cha hắn, mọi người đều có mặt để xem phần của mình được là bao nhiêu.  Sau khi đã đọc phần của hai người anh hắn, luật sư đọc đến phần của hắn.  Bản chúc thư trong phần này viết khá dài, trong đó nói đến ngày tháng hắn bỏ nhà ra đi, hắn đã sống truỵ lạc như thế nào và cha mẹ rất đau buồn. 

Hắn nghe một lúc, tức giận quá vì chúc thư chỉ lên án hắn mà chẳng thấy nói gì phần gia tài dành cho hắn cả.  Hắn nghe nửa chừng, vội đứng lên, chửi thề mấy câu rồi bỏ ra, trong ba năm trời sau đó không biết đi đâu.

Người luật sư thi hành chúc thư phải tìm mãi mới gặp hắn.  Ông ta bảo:  Hôm ấy anh vì giận mà bỏ đi,  tôi đọc mới có một nửa phần chúc thư dành cho anh.  Phần sau, cha anh mặc dù lên án anh, đã để lại cho anh số tiền 100 nghìn đô-la.  Tôi phải đem đến cho anh hôm nay.  Nếu ngày ấy anh chịu khó nghe nốt nửa sau của chúc thư, anh đã được hưởng số tiền này rồi.

Nhiều người ngày nay cũng có thái độ như thế đối với Kinh Thánh,  nghĩa là không đọc cho thấu đáo,  mà chỉ đọc qua loa và còn phê bình là Kinh Thánh chỉ chuyên môn lên án. 

Thí dụ như câu:

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. 

Nếu chỉ đọc đến đó thôi, nhiều người cho rằng Chúa quá độc ác,  và không chịu tin nhận Ngài.

Nhưng nửa sau của câu Kinh Thánh này như sau:

nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

Ta nên nhớ rằng Kinh Thánh lên án,  nhưng cho biết kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi bị diệt vong.  Nếu ai binh tâm suy nghĩ, phải tin Kinh Thánh là mạc khải của Chúa cho đời mình.

Nguyễn Sinh