Bài 012: Nhân Vật Giáng Sinh

12-01-2018 498

Nhân Vật Giáng Sinh

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 2:25-40

5Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người.

26Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.

27Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,

28thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

29Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;

30Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,

31Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,

32Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.

33Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con.

34Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả;

35còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.

36Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm;

37rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện.

38Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

39Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê.

Câu căn bản: Lu-ca 2: 30-31

30Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,

31Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân

Suy niệm:  Ngoài Chúa Giê-xu ra, nhân vật Giáng Sinh không phải là ông già Santa Claus với những gói quà và đi trên xe lướt tuyết kéo bằng hươu nai, hay những hình hài bằng tuyết.  Nếu phải viết một vở kịch Giáng sinh thì sau đây là các nhân vật chính:

1.  Các nhà tiên tri.  Tức là những sứ giả truyền rao tin mừng Chúa Giê-xu ra đời. Ông Ê-sai nói về Hài Nhi với các danh hiệu khác thường.  Ông Mi-chê (hay Mi-ca-ên) nói về nơi Hài Nhi sinh ra: Bết-lê-hem.

2.  Các thiên sứ.  Nổi bật là thiên sứ Gáp-ri-ên.  Vị thiên sứ này chuyên đem tin mừng.  Tin mừng cho Xa-cha-ri về việc Giăng, người mở đường cho Chúa Giê-xu.  Tin mừng cho Ma-ri, người trinh nữ sẽ cưu mang Hài Nhi Giê-xu.  Các thiên sứ khác phải kể người đến báo tin cho các mục tử. Người báo mộng cho Giô-sép về việc lấy Ma-ri làm vợ, bảo Giô-sép đem Hài Nhi lánh sang Ai-cập vì sợ vua Hê-rốt sát hại.

3.  Cha mẹ phần xác của Chúa.  Giô-sép và Ma-ri.  Hai người tuân mệnh lệnh của Chúa hoàn toàn.

4.  Bọn mục tử chăn cừu.  Đây là lớp người lao động nghèo khổ, không trông chờ một tin vui nào cả, nhưng đã nhận được tin quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

5.  Về sau có cả ba nhà thông thái, chiêm tinh gia tìm đến Bết-lê-hem gặp Ấu Chúa.

6.  Một ông vua bù nhìn của Do-thái dưới ách thống trị của La-mã.

Tất cả các nhân vật này xuất hiện trong mỗi độ Giáng sinh về.  Bạn quen thuộc đến độ chỉ nhìn qua y phục là biết họ làm chức việc gì.

Ánh đèn sân khấu mờ dần.  Nhưng màn vẫn chưa hạ.  Tất cả các nhân vật đứng sang một bên sân khấu để chờ một vai diễn cuối cùng chưa xuất hiện.

Vở kịch Giáng Sinh còn thiếu một nhân vật mà Kinh Thánh không nói đến trong câu chuyện Giáng Sinh.  Đây là một nhân vật chính, và đóng một vai rất quan trọng.  Nhân vật ấy không ai khác hơn là chính Bạn.  Người đọc những dòng chữ này

Bạn đóng một vai trong vở kịch Chúa vào đời.  Chính là vì bạn cần được cứu mà Chúa Hài Đồng đã vào đời. 

Bạn tượng trưng cho cả nhân loại. Tưởng tượng bạn bước lên sân khấu, bạn sẽ làm gì và nói gì? Trời cao và đất thấp đang thật sự chờ vai diễn của bạn. 

Bạn không có bài bản gì để học cho thuộc vai, cũng không ai nhắc nhở gì.  Những gì bạn sắp nói ra phát xuất tự nơi tâm hồn sâu kín của bạn.  

Bạn có nhận Chúa Cứu Thế Giêxu làm chủ tâm hồn bạn hay không? 

Bạn có sẵn sàng nói với Chúa về tình trạng thật của cuộc đời bạn hay không?

Bạn sẽ mãi mãi là người đứng ngoài xem vở kịch Chúa Vào Đời mỗi năm, hay bạn quyết định đến với Chúa Giê-xu, tôn thờ và nhận Ngài làm vua của tâm hồn bạn?

Thiếu bạn hay thiếu nhân loại thì Giáng Sinh hoàn toàn thiếu ý nghĩa.

Tin mừng Giáng Sinh dành cho bạn.  Kỷ niệm Giáng Sinh là kỷ niệm Chúa vào đời vì bạn.  Có thể lắm bạn chưa bao giờ nghĩ ra như thế.  Nhưng đó chính là sự thật.

Khi nào bạn xác nhận: Chúa Giê-xu giáng sinh là vì tôi.  Và bạn chào đón Ngài vào tâm hồn, thì lúc ấy Giáng Sinh có ý nghĩa nhất.

Bạn có thể nói với Chúa Giê-xu ngay giây phút này rằng:

Lạy Chúa, con biết Chúa giáng sinh là vì con, để cứu con khỏi tội ác.  Con xin mời Chúa ngự vào tâm hồn con cũng như máng cỏ khi xưa.

Ước mong lời nguyện đó là sự thực chứ không phải trong một vở kịch.

Nguyễn Sinh