BÀI 027: QUAN TRỌNG CÁ NHÂN

27-01-2018 450

Bài 027: Quan Trọng Cá nhân

Thi-thiên 138:1-8

1Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần.

2Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa.

3Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ.

4Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài.

5Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va, là lớn thay.

6Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đoái đến những người hèn hạ; Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa.

7Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.

8Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.

 

Câu căn bản: Thi-thiên 138:8 "Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.”

Suy niệm: Nhà tâm lý Tin Lành Tiến sĩ James Dobson nói rằng: Nếu tôi có thể viết một toa thuốc cho các phụ nữ trên toàn thế giới, tôi sẽ cho họ một liều thuốc mạnh về tự tin và giá trị cá nhân.

Tôi nghĩ đây chính là điều các bà cần hơn cả. Thực ra không phải chỉ các bà, nhưng cả các ông cũng cần một liều thuốc như vậy.

Nhiều người ngày nay đang cần đến tự tin hơn bất cứ thứ gì khác trong đời.

Chúa Giê-xu ngày xưa khi ở thế gian cũng công nhận giá trị của cá nhân thật rõ ràng. Ngay cả đối với những người thuộc hạng cặn bã trong xã hội.

Một lần nọ Chúa đi từ Ti-bê-ri-át đến Si-đôn và chỉ nói chuyện với một phụ nữ vùng Ca-na-an thuộc chủng tộc mà người Do-thái coi là thấp kém không đáng giao thiệp.

Chúa giảng Đạo cho nhiều đám đông, nhưng sau mỗi buổi giảng Chúa vẫn có thời giờ tiếp xúc với các cá nhân như Xa-chê, là một người thu thuế bị khinh ghét. Chúa vào nhà ông này ăn và nghỉ đêm tại đó. Một lần khác, Ni-cô-đem, nhà lãnh đạo tôn giáo đến gặp Chúa riêng ban đêm, vì sợ người ta dòm ngó.

Trong một dịp thăm Sa-ma-ri, Chúa bỏ thì giờ trò chuyện với một phụ nữ ở ngoài giếng, mặc dù Chúa biết đời tư của người này thật xấu xa. Chúa công nhận giá trị của cá nhân khi Ngài dạy phải yêu người lân cận như chính mình.

Người phụ nữ thường hay so sánh mình với người khác rồi tự tủi hổ, không biết rằng mình cũng là một cá nhân, có phẩm cách, giá trị hoàn toàn khác hẳn với hàng triệu người trên đời. Mỗi bà đều có những khả năng, và khôn ngoan mà không người nào khác có như mình. Thi sĩ E.E. Cummings người Anh viết những lời sau đây cho một học sinh trung học:

Không trở thành một người nào khác hơn là chính mình trong đời, chính là việc làm hay nhất, đêm cũng như ngày, nên nghĩ như vậy. Vì làm cho mình trở thành một người nào khác là một cuộc chiến gay go nhất, và rất khó thành công.

Những lời kể trên không bảo ta kiêu ngạo, tự tin, tự mãn, nhưng cho ta biết lượng giá khôn ngoan mà sống trong đời. Ta cũng đừng quên rằng, Chúa muốn cho ta trở thành một người hữu dụng cho Chúa, nếu ta biết tận dụng những khả năng của mình và không chán nản.

 

Nguyễn Sinh