Bài 028: GIA ĐÌNH TAN VỠ

29-01-2018 437

Bài 028: GIA ĐÌNH TAN VỠ

Đọc Kinh thánh: Mác 10 : 1 - 12

1Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường.

2Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng?

3Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?

4Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ.

5Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho.

6Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.

7Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;

8và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt.

9Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.

10Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy;

11Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người;

12còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm.”

 

Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 19 : 6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp."

 

Suy niệm: Một nhà nghiên cứu về xã hội đã nói rằng: Người ta không chết vì gia đình tan vỡ, nhưng chết vì những ảnh hưởng bên lề của cuộc tan vỡ đó, như là: Tự tử, nghiền rượu và bệnh hoạn trong xúc cảm.

Những người đau khổ vì gia đình tan vỡ có mức tử cao hơn những người có gia đình. Trung bình thì những người đau khổ vì hôn nhân tan rã có mức tự tử từ ba đến năm lần cao hơn những người có gia đình.

Nhà nghiên cứu kể trên cũng cho biết rằng: sức khỏe cá nhân, tình trạng tinh thần, và cả quan điểm về cuộc đời của người chịu ảnh hưởng rất nhiều do tình trạng hôn nhân và gia đình của người ấy.

Bí quyết hạnh phúc gia đình không phải là động tí đưa nhau ra tòa đòi li dị, rồi tái hôn, làm lại cuộc đời. Nhưng là, ở nguyên trong hôn nhân đó và tìm cách giải quyết các nan đề với nhau.

Vì nan đề trong một cuộc hôn nhân không giải quyết được chưa chắc cuộc hôn nhân tiếp theo đó đã êm đẹp.

Những người quyết định giải quyết các nan đề với nhau trong khuôn khổ một cuộc hôn nhân hay gia đình có một số điều lợi, đó là: Những kỷ niệm trong quá khứ, những kinh nghiệm cùng trải qua với nhau, những ngày lễ, những lễ lạc, những lúc thăng trầm, và trong nhiều trường hợp có con cái ràng buộc đôi bên nữa.

Tại sao Chúa không chấp nhận các cuộc li dị dựa trên nhưng chuyện kỳ quặc và không ưa thích nhau? Chắc chắn là Chúa biết những gì là các yếu tố tạo ra hạnh phúc và hạnh phúc đó đến từ gia đình không tan vỡ. Nhưng cả hai đều chủ tâm muốn hàn gắn các đổ vỡ luôn luôn.

Tất nhiên Chúa không thích cảnh bất hạnh của con người bao giờ. Hạnh phúc thật không bao giờ đến từ một cuộc li dị.

Nếu các bạn đang gặp khó khăn trong hôn nhân, đừng cố gắng ném đá vào nhau, mà cũng đừng làm như không có chuyện gì xẩy ra cả.

Hãy đến với Chúa, hạ mình xin Chúa tha thứ lỗi lầm và ban cho khôn ngoan để hàn gắn. Đừng bao giờ xin Chúa cho li dị hay phá bỏ gia đình, vì đó là điều Chúa cấm.

 

 Nguyễn Sinh