Bài 029: SỢI GIÂY CĂNG CỦA ĐỜI SỐNG

30-01-2018 487

Bài 029: SỢI GIÂY CĂNG CỦA ĐỜI SỐNG

Đọc Kinh thánh: Giu-đe 20-25

20Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện,

21hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

22Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ,

23hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.

24Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được,

25là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

 

Câu ghi nhớ: Giu-đe câu 24 “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được."

Suy niệm: Carl Wallenda là ông tổ của một gia đình đã làm toàn thế giới kinh ngạc về tài đi trên giây của họ. Có lẽ cũng là gia đình đi trên giây giỏi nhất trong lịch sử nữa. Năm 1968 Carl Wallenda nói rằng: Đi trên giây chính là đang sống, mọi việc khác đều phải gạt sang một bên. Nhưng năm 1978 khi đang đi trên giây ngang qua hai tòa nhà cao cách mặt đất 25 thước, Carl bị mất thăng bằng rơi xuống chết ngay.

Về sau bà vợ kể lại sự nghiệp của chồng và chuyến đi định mệnh ấy, nói rằng: “Trong suốt ba tháng trước khi chết, Carl lúc nào cũng nghĩ đến việc rơi xuống đất. Đó cũng là lần đầu tiên anh ta quan tâm nhiều như vậy và dường như tập trung hết năng lực vào việc cố sao cho đừng ngã xuống, hơn là cố đi được trên giây cho đến nơi.”

Đây cũng là thí dụ về thái độ sống của nhiều người trên đời ngày nay. Nhiều người dồn tất cả thì giờ và năng lực vào việc cố làm sao cho đừng thất bại, hơn là thực hiện công việc đặt ra trước mặt mình.

Làm thế nào thành công trong việc đi trên giây cao hơn mặt đất 25 thước, hoặc là chiếc giây của đời sống ta.

Trước tiên ta phải có cái nhìn cho chính xác. Trên sợi giây không thể nào còn nghĩ chuyện đâu đâu nữa. Phải chuyên chú, ngước mắt về phía trước, nhìn thẳng vào mục tiêu, thức tỉnh luôn luôn.

Thứ hai, phải giữ cho thăng bằng. Không thăng bằng là chết. Đời sống này cần thăng bằng trong mọi hoạt động, từ việc làm, tài chính, sinh hoạt bạn bè, sinh hoạt gia đình hay sinh hoạt giáo hội cũng vậy. Nhất nhất đều phải thăng bằng.

Thứ ba, chiếc giây phải căng. Căng thẳng nhiều khi bị coi là kẻ thù, nhưng nếu giây không căng, tiếng đàn violon (vỹ cầm) sẽ không ngọt, hơi không căng bánh xe sẽ không chuyển vận tốt. Chiếc giây không căng, không ai bước đi qua được. Tất nhiên căng thẳng quá sẽ giết ta chết, nhưng không căng thẳng, không đi đâu được.

Cuộc đời không nhiều thách thức sẽ không có hứng thú mà tiến bước.

Còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là can đảm. Bạn, nếu có cái nhìn đúng, biết giữ thăng bằng và giây căng thẳng đúng mức, nhưng không có can đảm, bạn sẽ không bao giờ bước lên giây và tiến bước được.

Đừng chú trọng quá vào việc sợ ngã, mà phải tập trung sức vào việc đi tới, tiến bước, Chúa sẽ giúp bạn.

 

 Nguyễn Sinh