Bài 031: THƯỢNG ĐẾ LÀ AI?

01-02-2018 494

Bài 031: THƯỢNG ĐẾ LÀ AI?

 

Đọc Kinh thánh: Giăng 3:1-11

1Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.

2Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

3Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

6Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

8Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

9Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?

10Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!

11Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.

 

Câu ghi nhớ: Giăng 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời."

Suy niệm: Một trong những điều nghịch lý trong đức tin Cơ-đốc là: Thượng Đế vĩ đại hoàn toàn khác biệt với tôi, lại quan tâm đến tôi. Thánh Kinh cho hay rằng, dù tôi được sáng tạo theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài hoàn toàn khác hẳn tôi. Ngài không bao giờ chán nản hay mệt mỏi. Thượng Đế cũng không bị bó buộc bởi hai yếu tố vây chặt lấy đời sống con người chúng ta là thời gian và không gian. Thượng Đế có cái biết toàn diện từ ban đầu đến cuối cùng.

Một nghịch lý nữa là: Thượng Đế vĩ đại hơn tôi rất nhiều, tuy nhiên, tôi có thể biết Ngài được. Bạn có thể biện luận như thế tại sao rất nhiều người không biết Thượng Đế?

Thật ra nhiều người đi tìm Thượng Đế như kẻ trộm đi tìm một anh cảnh sát. Sống trong một nơi không có ai làm chủ tể, không luật lệ hay trật tự, có lẽ là nơi họ ưa thích hơn. Tuy nhiên chính những con người như vậy lại rất ưa có Thượng Đế ở gần đâu đó để cầu xin ân huệ và phúc lành mà không phải ràng buộc cam kết gì với Ngài cả.

Nhiều người tin Chúa thường đi nhà thờ xem lễ với ý nghĩ này. Họ chỉ muốn tôn giáo đem lại thoải mái cho họ cũng như cái chăn làm cho ấm áp trong một đêm lạnh lẽo, mà không cần phải cam kết hay trách nhiệm gì đến cái chăn đó cả. Họ ưa được ân huệ và phúc lành của Chúa mà không nhận một trách nhịệm nào bù đáp lại.

Nhiều người khác không thực sự biết Thượng Đế vì họ thích đeo đuổi nghiên cứu về chân lý hơn là gặp gỡ chính Chân Lý. Nhiều người cho rằng đeo đuổi tìm kiếm chân lý mới đáng kể, họ cũng không muốn có câu giải đáp nào, vì như thế cuộc chơi đi tìm chân lý sẽ phải chấm dứt và sẽ không còn hào hứng nữa.

Thành ra cuộc đi tìm chân lý là chính yếu, chứ không phải là chân lý.

Hiểu biết của một người về Thượng Đế càng gia tăng thì người ấy càng theo sát bấy nhiêu, càng mong ước biết Ngài nhiều hơn nữa. Thượng Đế là câu giải đáp cho tâm hồn tìm kiếm của nhân loại. Thượng Đế biết rõ mỗi chúng ta, và Ngài cũng muốn chúng ta biết Ngài.

 

Nguyễn Sinh