Bài 032: CÁC LỐI BIỂN

02-02-2018 486

Bài 032: CÁC LỐI BIỂN

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 8
1Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!

2Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.

3Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,

4Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

5Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

6Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người:

7Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,

8Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

9Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 8:6-8

6Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người:

7Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,

8Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

 

Suy niệm:  Một số những phát minh lớn nhất của khoa học là do những người theo lời chỉ dẫn của Kinh thánh mà tìm tòi. Những người như thuyền trưởng Matthew Maury là người tiên phong trong việc nghiên cứu về hải dương và hàng hải.

Khoảng hơn 200 năm trước đây Matthew Fontaine Maury bị thương phải nằm dưỡng vết thương khá lâu. Trong thời gian này, bà vợ thường đọc Kinh thánh cho ông ta nghe.

Một hôm bà Maury đọc đến Thi-thiên chương 8, nói về quyền năng sáng tạo của Thượng Đế, trong đó có câu: “Chúa ban cho người quyền quản trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.” Thi-thiên 8:6-8.

Maury nghe đọc suy nghĩ: làm sao biển có lối có đường được?

Ông quyết định khi nào khỏi vết thương trở về biển cả, ông sẽ mở cuộc nghiên cứu về lĩnh vực này.

Hai năm sau đó Matthew Maury trở về hải quân, về với kho tàng sơ đồ và những dụng cụ đo đạc.

Maury bắt đầu tung ra một cuộc điều tra về các  dòng nước đại dương. Công việc này khiến Maury bận rộn trong suối 20 năm sau đó, và Maury được trao tặng danh hiệu: Người Tìm Đường Ở Biển Cả.

Ông đã định ra kiểu mẫu Sổ nhật ký hàng hải và gởi cho các thuyền trưởng trên khắp thế giới, yêu cầu họ ghi lại hằng ngày vị trí con tàu của họ, tốc độ gió, và các điều kiện khí hậu.

Ông cũng thuyết phục các thủy thủ ghi các dữ kiện đầy đủ về ngày tháng và nơi xẩy ra các sự cố, bỏ vào các chai đóng kín nút rồi thả xuống biển.

Dần dần thuyền trưởng Maury chịu trách nhiệm về việc vẽ biểu đồ dòng Gulf Stream và dòng Labrador Stream và đặt cơ sở cho Viện Quan Sát Hải Quân Hoa Kỳ.

Công trình nghiên cứu của Thuyền Trưởng Matthew Maury khiến cho các thuyền trưởng đi biển giảm được nhiều thời gian di chuyển nhờ lợi dụng những dòng tự nhiên trên hải dương. Phát minh của ông đã cứu sống vô số người bằng cách giúp các hoa tiêu tránh được các cơn bão biển rất nguy hiểm.

Tất cả những phát minh đó đều do từ một con người tin vào câu Kinh thánh: Cùng phàm vật gì lội đi trên các lối biển. Đây không phải chỉ là một câu thơ, nhưng là một sự kiện chính xác mà khoa học lúc ấy chưa theo kịp để tìm ra.

Đời sống không còn là môt câu đố nữa khi ta nắm được quan điểm của Thượng Đế chứa đựng trong những trang Kinh thánh quen thuộc có sẵn ngay bên cạnh.

 

Nguyễn Sinh