Bài 033: CHÚA GIÊ-XU THƯƠNG YÊU BẠN

03-02-2018 463

Bài 033: CHÚA GIÊ-XU THƯƠNG YÊU BẠN

Đọc Kinh thánh: Tít 2:11-14

11Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.

12Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức,

13đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,

14là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

 

Câu ghi nhớ: Tít 2:11-12 “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức."

Suy niệm: Một người tín đồ của Chúa Giê-xu được cử làm người lính gác trại những kẻ tử tù. Anh ta kinh hoàng khi biết tội ác của những người tù này và rất ghê tởm khi đến gần họ. Anh ta có thái độ như thế cũng không quá đáng.

Một hôm có một tên tử tù trong lúc chuỵện trò với anh và khôi hài kể lại rằng: Một bé gái tám tuổi mà hắn giết chết đã nhìn thẳng vào mặt hắn, ngay trước khi hắn bóp cổ em, nói rằng:Chúa Giê-xu thương yêu anh.

Dần dần người lính gác bắt đầu hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Chúa Giê-xu khi ở trần gian đã từng tiếp xúc với những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa thương yêu cả những người giết người khác và nói phạm thượng. Người lính gác cũng nhận định rằng mình không có gì đáng kiêu hãnh hơn những người tử tù đó. Vì vào những hoàn cảnh như họ, có khi anh ta cũng sẽ trở thành kẻ tử tù. Anh ta chỉ chưa gặp đúng dịp đó thôi. Thái độ hơn người đó dần dần biến mất. Anh ta vẫn ghét tội ác của họ phạm, nhưng bắt đầu thương họ, mong họ tin Chúa để được cứu.

Anh ta cũng bắt đầu cầu nguyện cho những kẻ tử tù này: 'Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi thái độ tự coi mình là thánh thiện để con không khinh người. Xin cho con xác nhận như sứ đồ Phao-lô ngày xưa rằng: Con là kẻ trọng tội. Xin cho con thương yêu được những con người đáng ghét nhất.'

 

Nguyễn Sinh