Bài 034: BIẾT CHÍNH MÌNH

06-02-2018 468

Bài 034: BIẾT CHÍNH MÌNH

Đọc Kinh thánh: 1 Ti-mô-thê 6:11-16

11Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.

12Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.

13Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con

14phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

15là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa,

16một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

 

Câu ghi nhớ: 1 Ti-mô-thê 6:11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại."

Suy niệm: Chỉ những người nào nhận thức rõ khuynh hướng và thái độ của mình đối với tội lỗi trong đời mình mới có đủ đức khiêm nhường cần thiết để phục hồi một cuộc đời đã sa ngã.

Một nhân viên trong một ban Chấp Hành của một nhà thờ kia phạm tội. Mục sư triệu tập toàn ban lại để trình bầy sự việc trong tình thương và thông cảm. Rồi ông hỏi tất cả mọi người, nếu quý vị lâm vào hoàn cảnh bị cám dỗ như ông bạn chúng ta đây, thì quý vị sẽ đối phó như thế nào?

Người đầu tiên trả lời: tôi tin chắc là tôi không bao giờ chịu đầu hàng tội như ông ta. Một vài người khác cũng quả quyết như vậy. Sau cùng Mục Sư hỏi nhân viên cuối cùng trong Ban Chấp Hành, cũng là một người ai cũng kính trọng, vì lối sống đạo đức của ông ta.

Ông ấy trả lời: Thưa Mục Sư, nếu tôi bị cám dỗ như ông bạn tôi thì có lẽ tôi còn sa ngã sâu hơn nữa.

Câu nói đó nói lên mọi người đều im lặng.

Cuối cùng Mục Sư nói với người chấp sự đó rằng: Ông là người duy nhất có thể đi với tôi để đi thăm người anh em của chúng ta và đưa anh ta trở lại với Chúa cũng như với chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ có thái độ hơn người nào sa ngã phạm tội. Chúng ta cần xét mình, biết mình cho rõ, và nhờ ơn Chúa nâng đỡ những người ấy để họ được phục hồi đức tin và tránh xa tội ác.

 

Nguyễn Sinh