Bài 035: KINH NGHIỆM ĐỘNG ĐẤT

07-02-2018 460

Bài 035: KINH NGHIỆM ĐỘNG ĐẤT

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 91:1-16

1Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.

2Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.

3Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc hại,

4Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

5Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày,

6Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

7Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.

8Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem, Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.

9Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình,

10Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi.

11Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.

12Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.

13Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.

14Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.

15Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; Giải cứu người, và tôn vinh người.

16Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 91:15 Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; Giải cứu người, và tôn vinh người."

Suy niệm: Ở nước ta may mắn ít thấy động đất. Nhưng những nơi có động đất người ta kinh hãi vô cùng.

Trong một làng kia, một trận động đất lớn đã gây ra thiệt hại nhiều về nhà cửa và cây cối. Tuy nhiên, một người dân làng vẫn tỏ ra vẻ bình thản. Những người láng giềng ngạc nhiên lắm hỏi rằng:

Sao chị có vẻ bình tĩnh như vậy? Chị có bí quyết nào cho chúng tôi biết với. Vì sao chị không lo sợ gì cả khi đất rung chuyển kinh hoàng như thế này?

Bà ấy trả lời: Không, tôi chẳng có bí quyết gì đâu, tôi chỉ mừng là tôi có Chúa, Đấng Uy Quyền có thể làm rung chuyển cả quả đất này. Chúng ta là những người tin Chúa, đã biết rõ Chúa là Cha trên trời, nhờ lòng tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng cần phải thấy được an ủi và can đảm trong những thử thách đe dọa trong đời. Nên nhớ rằng, chúng ta đang ở trong vòng tay của Đấng Toàn Năng, không có gì mạnh quá mà Chúa không chế ngự được, Chúa có quyền năng bảo vệ những người con của Chúa dù hoàn cảnh ra sao chăng nữa. Trong những hoàn cảnh đe dọa chúng ta là con dân Chúa và đang tin cậy Chúa, có thể kinh nghiệm một thứ an bình sâu xa khi chúng ta an nghỉ trong cánh tay vĩnh hằng của Chúa Toàn Năng. Chúng ta có thể đồng thanh với Vua Đa-vít mà nói rằng: Chúa là Vầng Đá, Đồn Lũy và Đấng Giải Cứu tôi. Chúa là Sức Mạnh mà tôi tin cậy.

 

Nguyễn Sinh