Bài 036: LÂU ĐÀI TRÊN TRỜI

08-02-2018 340

Bài 036: LÂU ĐÀI TRÊN TRỜI

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 12:16-21

16Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,

17người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.

18Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó;

19rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.

20Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?

21Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 12:20 “Nhưng Chúa nói với người rằng: Hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì ai là người sẽ sở hữu những gì ngươi đã chuẩn bị?"

Suy niệm:  Alexander Đại Đế được đưa lên làm hoàng đế khi vua cha là Philip Maxedoan tạ thế. Alexander lúc ấy mới có hai mươi tuổi, nghĩa là vừa mới thành thanh niên. Nhưng chỉ hơn mười năm sau đó, ông ta đã đưa văn minh Hi-lạp đi khắp thế giới và đã chứng kiến những quân đội mạnh nhất thế giới ngã gục dưới lưỡi gươm của mình. Nhưng trong thời kỳ đó, nhiều anh hùng các nước đã nổi lên để bảo vệ văn hóa của mình.

Một trong các người anh hùng đó là Tổng Trấn Ahica thuộc vùng Israel. Tổng trấn Ahica nổi tiếng là khôn ngoan nhất thế giới thời đó. Alexander đại đế quyết định thử tài Ahica xem khôn ngoan đến đâu và âm mưu làm cho Ahica phải bẽ mặt. Nhà vua ra lệnh cho Ahica xây một lâu đài ở nơi nào đó trên trời trong một khoảng thời gian ấn định. Nếu Ahica xây dựng được người Do-thái sẽ khỏi phải đóng thuế hay là triều cống. Nếu không làm nổi, triều cống sẽ tăng gấp đôi. Nhà vua bằng lòng cung cấp vật liệu xây dựng khi Ahica khởi công.

Nhiều tuần lễ trôi qua, Ahica bị chê cười. Nhưng ai xây nổi một lâu đài trên trời được? Dường như Ahica gần đến lúc phải nhận là mình thua. Nhưng chàng nẩy ra một ý. Ahica huấn luyện hai đứa bé trai, cho cưỡi lên lưng hai con Phượng Hoàng. Vào một ngày đã ấn định, Ahica đến hoàng cung trình diện vua.

Alexander hỏi: Ahica, lâu đài trên trời của ta đâu?

Ahica ôn tồn thưa: Tâu bệ hạ, kính thỉnh bệ hạ quá bước ra bên ngoài với kẻ hạ thần. Kẻ hạ thần xin thưa.

Khi vua và Ahica bước ra ngoài, thấy có hai đứa bé cưỡi trên lưng hai con Phượng Hoàng. Ahica nhìn xuống hô lớn: Thưa bệ hạ, xin bệ hạ cho đưa vật liệu để chúng tôi xây dựng lâu đài trên trời ngay bây giờ.

Dĩ nhiên là ông vua Alexander đành chịu thua, vì lúc ấy không có cách nào đưa vật liệu lên trời. Như thế là Israel không bị tăng thuế.

Lâu đài trên trời là một điều tưởng tượng đối với con người. Nhưng người tin Chúa được chính Chúa Giê-xu hứa rằng: sẽ lên trời ở với Ngài.

Sống với Chúa không nhất thiết phải là một nơi chốn, nhưng sẽ là nơi không có tội lỗi, tật bệnh và cái chết. Nơi đó có hiện diện của Chúa với ánh sáng vinh quang của Ngài và ma quỷ không bén mảng đến được.

Lâu đài của người tin Chúa xây dựng bằng lòng tin và lời hứa của Chúa, đây cũng chính là hy vọng mà chỉ người tin Chúa mới có được.

 

Nguyễn Sinh