Bài 039: TIẾNG CỦA CHÚA

12-02-2018 453

Bài 039: TIẾNG CỦA CHÚA

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 29

1Hỡi các con của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.

2Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.

3Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét; Trên các nước sâu.

4Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm.

5Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam: Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban,

6Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ.

7Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.

8Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động.

9Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay thảy đều hô rằng: Vinh hiển thay!

10Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời.

11Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.

 

 Câu ghi nhớ: Thi-thiên 46:10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

Suy niệm: Có bao gìờ bạn kinh nghiệm đến một nơi nào xa khỏi những tiếng ồn ào của phố xá, chợ búa hay chỗ đông người, như là lên núi cao, hay là ngồi ngoài cánh đồng. Bạn ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao ban đêm và ngạc nhiên về cái yên lặng trong cõi không gian mênh mông đó.

Yên lặng ư? Thật ra, không yên lặng đâu. Bạn chỉ không nghe tiếng ồn đấy thôi. Chung quanh bạn có hàng nghìn tiếng nói, bạn chỉ không bắt được đấy thôi. Nếu bạn có chiếc đài mạnh, có cả ba sóng ngắn, bạn mở ra bạn sẽ thấy tôi nói là đúng. Chung quanh bạn có cả rừng âm thanh mà không có máy, bạn không bao giờ bắt được. Nhưng đó là âm thanh do các đài trên thế giới phát đi và các sóng âm truyền đi trong không gian.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng Thượng Đế cũng có tiếng nói dành cho con người chúng ta hay không? Bạn sẽ bảo, làm gì có. Nhất là nếu bạn không tin có Thượng Đế thì dĩ nhiên là bạn phủ nhận.

Nhưng có bao giờ bạn thấy như trong tâm hồn mình có tiếng nhắc nhở hay cáo trách về những chuyện của mình làm hay không? Có thể lắm bạn bảo rằng chẳng có nghe tiếng nói đó bao giờ cả. Nếu như vậy thì Chúa đã nhiều lần định nói với bạn mà bạn không nghe đó thôi.

Một phương diện khác, có lẽ bạn bận nhiều việc trong đời này và những tiếng ồn ào thuộc về trần gian đã làm bạn không nghe nổi những tiếng nói quan trọng như tiếng nói của Thượng Đế.

Nhiều khi Thượng Đế cũng dùng người nói với bạn. Như tôi đang tiếp xúc với bạn trong giờ này. Thượng Đế lúc nào cũng muốn bảo bạn rằng: Hãy tiếp xúc với Ngài để được phúc hạnh thật.

Bước đầu tiên của một người muốn nghe tiếng Thượng Đế là người ấy phải công nhận Thượng Đế tồn tại. Sau đó người ấy bằng lòng hạ mình xưng nhận tội lỗi xấu xa của mình để được tha thứ và tiếp theo là Thượng Đế sẽ ban an bình và sẽ làm chủ cuộc đời của người ấy.

Tiếp xúc với Thượng Đế chỉ bằng lòng tin, không bằng điều gì cụ thể. Nhưng lòng tin phải chân thành và khi quyết định phải thực sự tin tưởng và cam kết ký thác. Khi bạn tin nhận Thượng Đế, bạn sẽ bước vào một tương giao mới và lúc ấy bạn sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình.

Một phương cách khác để nghe tiếng Thượng Đế là đọc Lời của Ngài. Lời Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh mà biết Chúa phán bảo những gì. Nếu bạn chưa có Kinh Thánh thì xin vui lòng viết thư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biếu bạn.

Lúc nãy tôi có nói là ngay trong cõi không gian yên lặng của núi đồi hay đồng ruộng bạn cũng có thể nghe được tiếng Chúa. Mặt khác ngay trong cõi ồn ào của trần gian này, những khi hoàn cảnh không như ý, hay bạn gặp nhiều khó khăn, sóng gió, bạn cũng có thể dành thì giờ yên lặng, ngay những nơi ồn ào đó, để nghe tiếng Chúa nói với lòng mình. Khi bạn lắng nghe và bằng lòng làm theo, bạn sẽ nghe được nhiều lần nữa và bạn sẽ thích thú. Vì bạn dường như có riêng với Chúa một đường giây chuyện trò. Đây không phải là việc tưởng tượng, nhưng thực sự là như vậy.

Bạn thân mến, bạn có bao giờ nghe tiếng Chúa nói với mình chưa? Xin hãy bằng lòng lắng nghe, nhưng trước tiên bạn cần nói với Chúa trước.

 

Nguyễn Sinh