Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình Nghỉ Yên Trong Chúa

16-02-2018 1538

Xin kính báo tới toàn thể quý tôi, con Chúa cộng đồng Tin Lành Việt Nam khắp nơi trên thế giới:

Mục sư Giáo sĩ Tôn Thất Bình (Dr. Thomas Stebbins) sinh năm 1933, tại Huế, là con trai của cố Mục sư Irving Randolph Stebbins, một trong những giáo sĩ tiên phong của giáo hội CMA mang Tin lành đến Việt Nam, đã yên nghỉ trong Nước Chúa, vào hồi 2 giờ sáng, ngày 15/02/2018. (giờ Mỹ) 

Mục sư Tôn Thất Bình là một Giáo sĩ luôn nóng cháy về công cuộc rao giảng Tin Lành trong những thập niên qua. Ông từng giữ chức vụ Hội trưởng Hội truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp (CMA) tại Việt Nam trước năm 1975. Ông là một tấm gương về sự tận hiến đời sống cho công việc Chúa, nhất là đối với người Việt Nam. Cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi cụ Bà Stebbins và toàn thể tang quyến.

 

Trân trọng!

BBT