Mục sư Tiến sĩ Billy Graham Nghỉ Yên Trong Chúa

21-02-2018 1577

Trân trọng kính báo tới quý tôi, con Chúa cộng đồng Tin lành Việt Nam khắp nơi trên thế giới:

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham (1918-2018) là nhà truyền bá Phúc Âm (Evangelist) có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỉ XX. Ông là người đầu tiên đã vận dụng truyền hình để truyền giảng Tin Lành.

Mục sư Billy Graham đã mang thông điệp Cơ đốc đến cho lượng người nghe đông đảo hơn bất kỳ ai khác từng sống trên đất này.

Mục sư Billy Graham cũng là một người bạn tâm giao của các đời tổng thống Mỹ, từ Harry Truman đến Barack Obama, một người hướng dẫn cho nhiều thế hệ các nhà truyền giáo người Mỹ, và đồng thời ông là một nhà truyền giáo giúp hàng triệu người trở thành Cơ Đốc nhân. Ông đã nghỉ yên trong Chúa, vào thứ Tư, ngày 21/02/2018, tại nhà riêng ở Montreat, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Jeremy Blume cho biết: "Mục sư Graham qua đời tại nhà ông ở Montreat, Bắc Carolina".

Thành kính phân ưu cùng Mục sư Tiến sĩ Franklin Graham cùng toàn thể tang quyến. Cầu xin Chúa ban phước trên tang lễ cùng yên ủi tang gia.

 

Trân trọng!

BBT