Bài 048: NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

23-02-2018 357

Bài 048: NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 8

1Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!

2Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.

3Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,

4Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

5Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

6Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người:

7Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,

8Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

9Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 8:4 Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?"

Suy niệm: Một điều người ta nhận xét qua các biến chuyển trên thế giới là con người dù ở đâu cũng vẫn có các nhu cầu cơ bản. Khi nào các nhu cầu này được thỏa mãn, thì đời sống được an vui. Nhu cầu cơ bản cho đời sống vật chất như thế nào thì nhu cầu cho đời sống tâm linh cũng vậy.

Đặc biệt là những người sống trong điều kiện vật chất càng thiếu thốn bao nhiêu thì lại càng tìm đến các giá trị tâm linh bấy nhiêu. Những dân tộc sống dưới các chế độ áp bức về chính trị, kinh tế lại có đời sống tâm linh phong phú và tìm đến những gì không thể mất, không mai một được.

Con người vào đời không có gì cả, và khi trở về với cát bụi cũng thế. Nhưng điều mà con người thực sự sở hữu và tồn tại mãi mãi con người vào đời không có, nhưng khi hồn lìa khỏi xác vẫn còn. Đó là: Niềm tin, Hy vọng và Tình thương. Có thể nói,nếu sớm biết giá trị thật của ba bảo vật này thì con người không còn đau khổ nữa.

Niềm tin đặt vào Đấng Tạo Hóa, Chủ tể vũ trụ không phải là một điều có cũng được, không cũng được, nhưng đó chính là nguyên nhân của mọi tư tưởng và thái độ sống.

Khi có niềm tin vào Thượng Đế thì con người được tiếp xúc với Nguồn Sống thật và có hy vọng về tương lai, vì người nào tin Chúa là có đặc ân gọi Chúa là Cha, và nếu bằng lòng theo Chúa qua lời dạy của Chúa sẽ không còn lo sợ ngày mai, vì tương lai nằm trong tay Chúa.

Khi có niềm tin nơi Chúa, và hy vọng trong tương lai con người còn nếm trải một thứ tình thương, tha thứ, cứu giúp, bao bọc từ nơi Chúa và những người con của Chúa. Đây là tình thương vô điều kiện và bao dung tất cả mọi người. Chính vì tình thương này mà người ta đã bằng lòng bỏ xứ sở đi đến các miền xa xôi để phổ biến tình thương cho nhiều người được cúu vớt.

Thưa quý vị, thưa các bạn. Quý vị và các bạn có đức tin có hy vọng và tình thương chưa? Nếu chưa, thì hôm nay chính là ngày quý vị và các bạn có thể xác nhận. Vì Chúa không ở đâu xa quý vị và các bạn đâu.

Chúa đang ở trước mặt quý vị và các bạn và Ngài đang kêu gọi mỗi chúng ta đến với Chúa để được hạnh phúc. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa cho quý vị và các bạn mà thôi.

 

Nguyễn Sinh