Bài 050: ẢNH HƯỞNG

26-02-2018 400

Bài 050: ẢNH HƯỞNG

Đọc Kinh thánh: Phi-líp 2:5-11

5Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,

6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

7chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;

8Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,

11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

 

Câu ghi nhớ: Phi-líp 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự."

Suy niệm: Thường khi nói về ảnh hưởng của một lĩnh tụ đã chết thì người ta chỉ kể lại sự nghiệp của người ấy đã làm mà thôi. Dù sao người ấy cũng đã đi vào quá vãng. Nhưng có một lĩnh tụ không viết một chữ nào, không làm thơ, sinh ra nghèo hèn, sống trong nghề thợ mộc và ba năm sau cùng của cuộc đời đã truyền rao cái gọi là Nước Trời. Người ấy tự xưng là Con của Thượng Đế đã thực hiện nhiều việc quyền năng mà chỉ có Đấng Tạo Hóa mới làm nổi.

Việc quyền năng đáng ghi nhớ nhất là người đã từ mồ mả sống lại, bước ra, sống với các môn đệ bốn mươi ngày rồi về cõi trời. Người vẫn sống và hiện diện ngay nơi bạn ngồi, đứng, đi bây giờ. Người ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chúa Giê-xu không viết chữ nào, vì chính Ngài là Ngôi Lời, là Đạo, là Con đường giải thoát. Môn đệ Chúa trước khi ngồi nghe Chúa truyền dạy về Nước Trời đã bằng lòng tin Chúa và theo Ngài. Ngày nay cũng vậy. Người muốn rõ tư tưởng và ảnh hưởng của Chúa Giê-xu không phải chỉ đọc triết lý sống của Ngài, nhưng chính là tin Chúa.

Tin Chúa là một điều kiện để biết Chúa. Chúa là một kinh nghiệm vì thế ta phải tin để kinh nghiệm trước khi biết những gì về Chúa và nghiên cứu về triết lý của Ngài. Thường thì người ta hay học cho thấu đáo một tư tưởng rồi sau mới tin. Nhưng Chúa không phải là một tư tưởng hay một triết thuyết mà chính là sự sống và là nguồn ban sự sống.

Tin Chúa không phải là gia nhập vào một tôn giáo. Nhất là có nhiều người hiểu lầm rằng đó là tôn giáo của các nước văn minh và sang giàu nữa. Nhưng tin Chúa không phải là gia nhập vào một tôn giáo này hay tôn giáo nọ mà là kinh nghiệm một đời sống được tha tội, một đời sống được sống thỏa mãn an vui trong mọi hoàn cảnh.

Đạo Chúa không phải là một ảnh hưởng nhưng là một kinh nghiệm sống. Nói đến kinh nghiệm sống thì không thể nào thực hiện bằng lý thuyết mà phải bằng hành động, nghĩa là công nhận hay chối từ.

Quyết định đổi hướng hay là không. Bằng lòng từ bỏ hay cứ tiếp tục sống trong nếp cũ. Bước ra dứt khoát với đời tăm tối hay cứ tiếp tục đi mãi trong lầm than, trong băng hoại.

Bạn thân mến, mời bạn dừng lại giây phút xem ai là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trong hiện tại. Ảnh hưởng ấy có cho bạn biết ý nghĩa thật của cuộc đời hay không? Cuối cùng của con đường bạn đang đi là gì? Trả lời dứt khoát được các câu hỏi này là ta đã tìm được hướng đi của đời mình.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sống trong các ảnh hưởng xấu hay đang thất vọng vì không thấy lý tưởng và mục đích của đời mình. Thì xin mời hãy đến với Chúa Cứu Thế, tin nhận Ngài và bắt đầu một cuộc đời mới, một kinh nghiệm hoàn toàn mới.

Kinh nghiệm sống với Nguồn Sống tràn đầy vui vẻ, an bình và hy vọng. Không một ảnh hưởng nào so được vói ảnh hưởng của Chúa Giê-xu. Vì ảnh hưởng nào rồi cũng sẽ chấm dứt, nhưng Chúa Giê-xu hiện đang sống và ảnh hưởng của Chúa có thể xẩy ra ngay trong lúc bạn nghe tôi nói những lời này, nếu bạn suy tư về Chúa và bằng lòng tin nhận.

 

Nguyễn Sinh