Bài 051: CÁI NHÌN BÊN TRONG TÂM HỒN

27-02-2018 380

Bài 051: CÁI NHÌN BÊN TRONG TÂM HỒN

Đọc Kinh thánh: Giê-rê-mi 17:5-10

5Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.

6Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.

7Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.

8Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

9Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?

10Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.

 

Câu căn bản: Giê-rê-mi 17:10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm."

Suy niệm: Thánh kinh dạy rằng: loài người nhìn thấy bên ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn thấy tận trong lòng. Nghĩa là Thiên Chúa biết rõ những gì đang xẩy ra trong tâm hồn đóng kín của chúng ta. Khi nhìn vào tâm hồn như thế Thiên Chúa biết rõ từng chi tiết của tư duy, từng động lực của hành động và từng toan tính sẽ thực hiện.

Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng từng dạy rằng: “Vì từ nơi lòng mà phát xuất ra những tư tưởng độc ác, tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn.” (Ma-thi-ơ 15:19) 

Dĩ nhiên nhìn vào đôi mắt ta không thể nào biết người ta có tư tưởng nào, ý định nào. Nhưng Thiên Chúa thấy rõ tâm hồn và toàn thể cuộc đời, quá khứ, hiện tại, tương lai của mỗi người. Nghĩ như thế ta mới thấy Thiên Chúa huyền nhiệm. Nếu tâm hồn và cuộc đời của ta được phơi trần ra ánh sáng có lẽ chính ta cũng không muốn nhìn nhận đó là chính mình nữa. Tuy nhiên cuộc đời có thể được tái tạo, được đổi mới nhờ tin nhận Chúa Giê-xu.

Khi tin Chúa ta được tha thứ tội lỗi trong quá khứ, ta được dạy bảo để theo lời Chúa mà tránh thoát các tội lỗi hiện tại và hoàn toàn giao phó tương lai trong tay Chúa. Khi ta được tha tội, được giải phóng thì tâm hồn ta trong trắng, không còn bị lương tâm dày vò, khổ sở, hối hận nữa.

Ta cũng được Chúa hướng dẫn các quyết định trong hiện tại và cho được hưởng các lời hứa trong tương lai. Khi ta được Chúa thay đổi ta sẽ trở thành con người mới trong Chúa Giê-xu. Đây là loại người mới mà trần gian chưa bao giờ sản sinh được.

Con người này hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa mà sống. Cho đến khi nào ta tin Chúa và được đổi mới ta mới biết ý nghĩa thật của cuộc đời và ta sẽ có mục đích sống cũng như lòng thương đối với những ai chưa biết Chúa.

Mời bạn vui lòng đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài để cuộc đời này được nhiều phúc lành và tìm được các giá trị vĩnh hằng.

 

Nguyễn Sinh