Bài 054: GIÁ TRỊ

02-03-2018 418

Bài 054: GIÁ TRỊ

 

Thi-thiên 8

1Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!

2Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.

3Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,

4Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

5Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

6Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người:

7Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,

8Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

9Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 8:2 “Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng."

Suy niệm: Giá trị là một điều mà chỉ loài người mới biết hâm mộ, quý chuộng, mô phỏng, chiếm đoạt, làm mất đi, hay là đi tìm lại. Con người làm thế nào quan niệm được giá trị?

Nếu tự trong con người không có một giá trị nào cả. Bạn thử nhìn vào một đứa bé, có thể bạn nghĩ rằng nó không biết gì, không hiểu gì lắm, nhưng khi bạn trò chuyện với nó bạn mới thấy nó có trí nhớ, biết lựa chọn cái gì hay đẹp, cái gì ngon, nó biết yêu, biết ghét. Nó còn biết sáng tạo khi sắp xếp các món đồ chơi của nó. Mặc dù nó chưa làm được gì to lớn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấy trong nó có một giá trị. Cũng vì vậy mà người ta có thể yêu mến săn sóc nó. Người ta vẫn bảo con người quý hơn vạn vật, nhưng quý là quý ở chỗ nào? Con người biết suy nghĩ, sáng tạo và nói cho cùng là biết giá trị, và biết đánh giá, biết lựa chọn và biết sống theo những tiêu chuẩn.

Chúa Giê-xu khi đến với nhân loại đã quan tâm đến giá trị thật của đời sống. Những gì chúng ta đánh giá về một người chỉ là cái bề ngoài hay những gì người ấy biểu lộ ra được. Chúa Giê-xu nhìn thấu tận tâm hồn của mỗi người.

Trong sâu kín của tâm hồn nhân loại có những dấu vết tội ác. Mỗi đời sống có những ưu tư, bất an, lo sợ và những nan đề không giải quyết được. Chúa vẫn nghe những tiếng than thở của từng người, của bạn, của tôi. Chúa biết chúng ta đang sống một cuộc đời không thỏa mãn.

Hơn thế nữa, Chúa biết nhân loại đang đi xuống trên một triền núi dốc, đưa thẳng xuống vực thẳm, đời đời tuyệt vọng. Đó là lý do Chúa đã đến và tuyên bố Ngài là Con Đường, là Chân lý và Nguồn Sống. Không nhờ Chúa không ai ra khỏi được vấn nạn của cuộc đời và bóng tối của tội ác. Ai tin Chúa Giê-xu sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. 

Giá trị mà chúng ta tìm thấy trong Chúa Giê-xu là Tình Yêu, Niềm Tin và Hy Vọng. Không có giá trị nào trong đời so được với ba điều này. Trong nhân loại không có tình yêu đó và vì vậy không thể tin nhau va chẳng có hy vọng nào cả.

Trong đời sống có nhiều bất trắc, đổi thay và đau khổ. Chỉ có Chúa Giê-xu mới đem lại giá trị thật. Vì chính Ngài đã làm cho mỗi chúng ta có được giá trị, nếu chúng ta bằng lòng tin nhận và mời Ngài vào làm chủ cuộc đời. Trong Chúa Giê-xu con người được nâng lên  một bậc cao hơn nữa trên thang giá trị vì được trở về giao tiếp với Nguồn của mọi Giá Trị là Đấng Thượng Đế.

 

Nguyễn Sinh