Bài 055: THÈM KHÁT CHÂN LÝ

04-03-2018 473

Bài 055: THÈM KHÁT CHÂN LÝ

Đọc Kinh thánh: Ê-sai 55:1-7

1Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.

2Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.

3Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít.

4Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân.

5Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi.

6Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

7Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

 

Câu ghi nhớ: Ê-sai 55:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!"

 Suy niệm: Người ta kể chuyện rằng có một người tìm đến một vị đạo sĩ để hỏi về Đạo. Vị đạo sĩ bảo người khách cùng đi với ông ta bước xuống dòng sông. Hai người lội mãi ra chỗ sâu, bất ngờ vị đạo sĩ dìm đầu người khách xuống nước thật lâu. Người khách không chịu nổi, vùng vẫy và vươn đầu lên để thở. Đạo sĩ dẫn ông ta lên bờ.

Khách hỏi: "Tại sao Ngài lại dìm tôi xuống nước như vậy? Đó là lễ nghi nhập đạo của Ngài hay sao?"

Đạo sĩ hỏi: "Khi tôi dìm ông xuống nước như thế, ông thấy cần gì hơn cả?"

Khách đáp:  "Tôi bị ngộp thở và chỉ cần nổi lên để thở không khí. Tôi cần không khí chứ còn cần gì nữa?"

Đạo sĩ bảo: "Ông đi tìm Đạo, nhưng ông có thật sự cần đến Đạo như ông cần không khí khi bị tôi dìm xuống nước hay không? Tôi nghĩ rằng nếu chưa cần đến Đạo như cần không khí để thở, thì không ai tìm Đạo được." Sau đó người khách đã ra về.

Chúng ta thở mỗi giây, mỗi phút, nhưng nhiều khi không ý thức được mình cần không khí để thở như thế nào. Chỉ nguyên một việc biết cách điều khiển hơi thở cũng đã có thể giúp ta cải tiến nhiều điều cho thân xác chúng ta. Giúp chúng ta chống lại được nhiều tật bệnh và tiết kiệm được năng lượng. Người ta còn bảo rằng: Biết thở giúp ta bớt được buồn phiền nữa. Ai đang buồn phiền chắc cho là không hữu ích. Tuy nhiên có thực hành mới biết được. Vì đơn giản là khi ta thở mạnh và đúng cách dưỡng khí tức là ô-xy gien được cung cấp đầy đủ cho óc, làm cho ta bình tĩnh hơn và có nghị lực để toan tính hay giải quyết vấn đề.

Có người đã nói rằng: 'Tôi cần đến Chúa như cần nước, cần không khí, cần ánh nắng mặt trời.' Đó là lời nói của người kinh nghiệm Chúa. Nếu nước, không khí và ánh nắng cần cho thân xác ta như thế nào thì tâm linh ta cũng cần Chúa y như thế.

Đây là lý do người tin Chúa dù sống trong cảnh ngộ nào vẫn an tâm và hết lòng nhờ cậy Chúa. Chúa hiện thực đối với người tin Chúa còn hơn không khí nữa. Trong khi đó những người bài bác hay phủ nhận Chúa không có kinh nghiệm này vì không tin. Người đạo sĩ trong câu chuyện vừa kể không phải là người tin Chúa nhưng đã nói lên đúng tình trạng của con người. Đó là: Chưa có cái khao khát, cần thiết về một Đấng Thần linh.

Người đời tự biết có những khoảng trống, những nỗi buồn, những khao khát sẽ được thỏa mãn và tìm đủ cách để lấp đầy, để thỏa mãn. Nhưng không biết rằng chỉ có Chúa mới làm cho tâm linh ta được thỏa mãn thật. Vì Chúa là nguồn cội của tất cả, là Nguồn Sống.

Chúa Giê-xu từng dạy: 'Phước cho ai thèm khát thánh thiện, công chính, vì sẽ được no đủ.'

Người nào thèm khát một cuộc đời không vướng mắc tội lỗi, không phải ăn năn, hối hận, nhưng trong lành thánh thìện thì người ấy sẽ thỏa mãn khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu người ta mới biết như thế nào là thỏa mãn thật mà thôi.

Ngày nay có vô số người nghe lời những con người và tôn họ làm thần thánh. Nhưng con người đều như nhau cả, đều đang sống trong tội lỗi nhơ bẩn. Đang cần được tha thứ tội, thanh tẩy cuộc đời và mời Chúa Giê-xu làm chủ tâm hồn. Không có con người nào, dù tài ba lỗi lạc tới đâu có thể thay Chúa trong cuộc đời của nhân loại.

Mời quý độc giả, các bạn hãy tìm đến Chúa Giê-xu như tìm đến không khí trong lúc cuộc đời ta đang bị ô nhiễm của tội ác làm cho nghẹt thở. Chỉ có Chúa mới giải quyết mọi nan đề của mỗi chúng ta và làm cho cuộc đời an vui, hạnh phúc thật mà thôi.

 

Nguyễn Sinh