Bài 057: HÚT THUỐC LÁ

08-03-2018 475

Bài 057: HÚT THUỐC LÁ

Đọc Kinh thánh: 1 Cô-rinh-tô 6:12-20

12Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.

13Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;

14và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.

15Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!

16Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt.

17Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.

18Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

19Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

20Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

 

Câu ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 6:12

Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi."

Suy niệm: Hút thuôc lá là một tệ trạng cần chấm dứt. Hầu như tất cả mọi người đều công nhận như thế, ngoại trừ những nhà sản xuất thuốc lá và bán thuốc lá. Thuốc lá không hề đem lại một lợi ích nào cho người hút, ngoại trừ một vài cảm giác. Nhưng lại làm hằng trăm thứ tai hại, không những cho bản thân người hút mà còn những người chung quanh nữa. Nhưng về mặt kinh tế thì thuốc lá lại là một ngành kỹ nghệ lớn, sản phẩm bán khắp thế giới và càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Chúng ta thường nghe về các biện pháp cấm hút thuốc lá nơi này nơi nọ. Hoặc là các phong trào ngăn chặn hoặc bài trừ hút thuốc lá. Các chương trình y học khuyên người dân nên bỏ thuốc lá, nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn thành công và số người hút vẫn gia tăng.

Hiện nay trên thế giới có trên 60 nước trồng cây thuốc lá. Các nước sản xuất nhiều nhất là Trung-hoa, Hoa-kỳ, Ấn-độ, Nga và Brasil. Tại sao người ta vẫn biết hút thuôc lá độc, không tố về một phương diện nào cả, nhưng vẫn phát triển kỹ nghệ này? Có lẽ là vì người ta thích hút thuốc lá và vì vậy kỹ nghệ thuốc lá thịnh vượng.

Trên thế giới người ta đang cố cấm việc sử dụng và sản xuất chế tạo ma túy, thuốc phiện, cần sa. Có người đã đề nghị là nên hợp pháp hóa các thứ này để chúng trở nên tầm thường như thuốc lá là sẽ không còn hiếm hoi và đắt tiền nữa.

Còn nhiều thứ trên đời không đem lại một điều lợi nào, chỉ đem lại tai hại nhưng đã được họp pháp hóa cho trở thành kỹ nghệ và thuộc về văn minh của nhân loại. Chẳng hạn như rượu, sòng đánh bạc, và các ổ chứa mãi dâm. Nhiều người nghĩ rằng thuốc lá tai hại hơn rượu, nhưng rượu vẫn giết hại nhiều người hơn thuốc lá. Nhưng không một nơi nào trên thế giới cấm uống rượu cả. Vì kỹ nghệ rượu cũng quan trọng cho nền kinh tế của nhân loại. Còn sòng bạc hay Casino thì sao? Có người bảo rằng đó là dấu hiệu của văn minh tiến bộ. Vì vậy nên những thành phố trong các nước đang phát triển đều phải có Casino hay sòng bài. Du khách rất cần tiêu khiển. Nếu chiếu theo thị hiếu của các du khách thì dần dần người ta phải mở các hộp đêm và các nhà chứa gái mãi dâm hợp pháp nữa.

Tất cả những điều vừa kể không hề đem lại một lợi ích nào cho người dân mà chỉ làm hại mặc dù nhà nước có lợi. Tại sao điều hại vẫn được họp pháp hóa và trở thành kỹ nghệ? Câu trả lời là vì lợi. Mâu thuẫn ở vấn đề là người ta lợi dụng điều hại để trục lợi. Có bao giờ bạn làm như thế không? Lợi dụng điều tai hại để trục lợi.

Thật ra chúng ta vẫn thường làm như thế quen cho đến nỗi không còn coi là làm điều sai trái nữa. Những điều hại vật chất như trên đã hiển nhiên, nhiều điều hại khác có khi trong cõi vô hình.

Thánh Kinh kể ra một số điều tiêu biểu như: gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất thuận, bè phái, ganh tỵ, giết người, say sưa, mê ăn uống, và nhiều tính xấu khác đều là những điều gây tai hại và không đem lại một lợi ích nào cho con người. Nhưng chúng ta vẫn làm.

Tới đây ta phải nhìn ra đòi hỏi của bản ngã của con người xác thịt ưa phạm tội của mình. Chính con người này đã xui ta làm những điều sai trái và chỉ gây tai hại. Làm thế nào để thoát khỏi con người xác thịt đó? Câu hỏi này được các tôn giáo trả lời bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, hiệu quả không bao giờ như ý muốn.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa đến một giải pháp hữu hiệu duy nhất, đó là cho con ngưòi nhờ lòng tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Ngài thì được tha tội và tái tạo.

Chìa khóa của việc bài trừ mọi tệ đoan trong xã hội, trong bản thân là Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin Chúa Giê-xu là theo một giải pháp do chính Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo ra con người đề đạt ra.

Nói khác đi, trở về với Thượng Đế bằng niềm tin đặt nơi Chua Giê-xu là cách duy nhất để được tái tạo và lánh xa những điều sai trái tai hại. Nhiều người nhờ tin Chúa Giê-xu mà đã chừa được hút thuốc lá, uống rượu, trai gái, cờ bạc và những thói hư tật xấu khác, làm lại cuộc đời và cảm thấy được sung sướng thỏa mãn.

Nếu bạn đang là nạn nhân của nghiện hút, cờ bạc, rượu chè, dục tình và những điểu hư xấu khác đã kể trên đây, thì Chúa Giê-xu chính là con đường giải phóng cho bạn. Không có con đường nào khác đâu. Mời bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha thứ  tội và được tái tạo. Sau đó bạn sẽ sống trong những ngày mà bạn chưa bao giờ sống. Những ngày hạnh phúc thật ngay trong hoàn cảnh của bạn.

Nếu bạn trong tuổi thiếu nìên, bạn nên cẩn thận vì tất cả hệ thống tội ác trên đời này đều nhắm vào việc đầu độc thiếu niên trước nhất. Họ biết rằng khi một thiếu niên bị sa lưới sẽ rất khó vùng vẫy thoát thân và chẳng mấy chốc thành một người lớn mang những thói hư tật xấu không bỏ được. Đây là những cạm bẫy nhằm hại chính bạn để đem lợi về cho những kẻ chuyên môn khai thác thị hiếu của thanh thiếu niên để làm giầu. Mặt khác, nếu bây giờ bạn là thiếu niên nhưng biết nhận định và tỉnh ngộ bạn sẽ có cả một cuộc đời hy vọng và thành công chờ đợi. Tại sao bạn không ngừng lại? Suy nghĩ đi.

 

Nguyễn Sinh