Bài 060: SUNG SƯỚNG VỀ NHỮNG ĐIỂU MÌNH KHÔNG CÓ

12-03-2018 446

Bài 060: SUNG SƯỚNG VỀ NHỮNG ĐIỂU MÌNH KHÔNG CÓ

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 12:22-31

2Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc.

23Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc.

24Hãy xem con quạ: Nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim chóc là dường nào!

25Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?

26Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?

27Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: Nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy.

28Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi!

29Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng.

30Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.

31Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 12:31 “Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

 

Triết gia Hy-lạp, Socrate sống từ năm 469 đến năm 399 trước Công Nguyên, chủ trương rằng: nếu ta thật khôn ngoan ta sẽ không bị của cải ám ảnh. Vì chủ trương như thế ông thực hành đúng như vậy, đến nỗi từ chối cả mang giầy vào chân nữa.

Nhưng ông Socrate lại có một thói quen là hay ra phố chợ đi xem hàng hóa. Có người thắc mắc hỏi: Ông đã không chủ trương có vật chất thì sao lại ra chợ ngắm hàng hoá để làm gì? Ông Socrate trả lời: “Tôi thích ra phố chợ xem hàng và tìm ra có bao nhiêu thứ hàng mà tôi sống sung sướng không cấn đến chúng.”

Thái độ sống như thế đúng là phản chống lại phương cách quảng cáo hàng hóa của người đời. Các nhà quảng cáo bỏ ra rất nhiều tiền cố để bảo người ta mua tất cả những sản phẩm mà thật ra ta không cần đến nhưng vẫn sống vui được.

Sứ đồ Phao-lô căn dặn ông Ti-mô-thê rằng: “Tin kính và thỏa lòng là điều lợi to lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, mà qua đời chắc chắn cũng không mang gì theo được. Vậy hễ đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Nếu chúng ta ham mê vật chất thì sẽ đi xa khỏi đức tin và có thể đau khổ vì không đạt đến những điều mình say mê.”

Ta hãy tự hỏi có những điều nào mà ta thực sự sung sướng dù không có những điều ấy? Trả lời câu hỏi này sẽ cho ta thấy mối tương giao của mình đối với Chúa như thế nào và chúng ta có bằng lòng sống trong Chúa hay không.

 

Nguyễn Sinh