Bài 072: Y PHỤC MỚI

31-03-2018 481

Bài 072: Y PHỤC MỚI

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12

Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.

2Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

3Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

4Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

5Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

6Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

7Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

8Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

9Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

10Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

11Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.

12Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

13Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

14Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

15Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.

16Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

 

Câu Căn bản: Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Suy Niệm: Hai người vừa mới tin nhận Chúa nói chuyện với nhau. Một người rất nghèo, xuất thân từ một vùng không có đạo. Người kia sống trong một môi trường đạo đức và giàu sang. Sau khi đã kể cho nhau nghe kinh nghiệm tin Chúa như thế nào. Người từ môi trường đạo đức giàu sang thắc mắc hỏi người kia rằng: “Tại sao khi vừa mới nghe Tin Mừng anh đáp ứng ngay chứ không như tôi, chờ bao nhiêu năm rồi mới tin nhận?”

Người nghèo trả lời: “Điểu đó cũng dễ hiểu thôi. Giả như có người đến tặng cho tôi và anh mỗi người một bộ vest hoàn toàn mới. Tôi vì nghèo khó nên nhận ngay vì áo quần của tôi cũ và rách cả rồi. Nhưng trong tủ của anh đầy ắp áo quần đẹp nhất, quý nhất thì anh còn ngần ngại. Việc tin nhận Chúa cũng tương tự như thế. Anh có lẽ đã bằng lòng với đời sống đạo đức thánh thiện chung quanh anh nên phải mất một thời gian dài sau đó anh mới nhận ra rằng bộ áo công chính thánh thiện Chúa ban cho qua Chúa Giê-xu thật là quý giá và không thể thiếu được. Nhưng tôi thì khác. Tôi biết rõ môi trường tội ác quanh tôi mà, và tôi sống rất nhơ bẩn, nên khi nghe tin mừng là tôi phải vội vàng tiếp nhận ngay cho được giải cứu, được tha thứ và thanh tẩy.” 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có những cản trở trong việc tin nhận Chúa cho được cứu vớt ra khỏi tội. Tuy nhiên, có những người nghe Lời Chúa nhận ra ngay tình trạng hư vong tuyệt vọng của mình và bằng lòng tin nhận Chúa ngay cho được giải quyết tình trạng. Người khác cứ nghĩ rằng mình chẳng làm gì nên tội, cứ coi như mình đã thiện lành lắm rồi và chờ mãi cho đến khi có một biến cố nào xẩy ra mới chịu hạ mình tin nhận Chúa. Đây có phải là lý do làm cho bạn chưa bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay hay không?

 

Nguyễn Sinh