Bài 076: NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT THƯƠNG NHAU

06-04-2018 411

Bài 076: NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT THƯƠNG NHAU

Đọc Kinh thánh: 1 Giăng 3:11-17

1Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

12Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình.

13Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ.

14Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.

15Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.

16Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.

17Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!

 

Câu ghi nhớ:  1 Giăng 3:17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được

Suy niệm: Một đêm vào năm 1935, Thị trưởng thành phố New York bước vào một tòa án xử án về đêm tại một khu rất nghèo nàn. Ông ta bảo quan tòa ra về, và thay quan tòa xử kiện.

Vụ kiện liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mỳ để về nuôi mấy đứa cháu đói. Ông thị trưởng tuyên án: Tôi phạt bà mười đô-la hay là mười ngày ở tù.

Vừa nói ông ta vừa lấy tờ giấy bạc mười đô-la bỏ vào mũ của mình, sau đó ông phạt tất cả mọi người trong phòng xử mỗi người năm mươi xu vì tội sống trong thành phố mà một người phải ăn cắp bánh mỳ để nuôi cháu.

Chiếc mũ đưa quanh và cuối cùng đưa cho người đàn bà có tội.

Bà ta lấy mười đô la đóng tiền phạt và còn lại bốn mươi bẩy đô-la năm mươi xu để mua bánh cho cháu.

Ông Thị Trưởng ấy đúng là một người có lòng nhân đạo nhưng rất công bằng. Muốn giúp người nghèo khó nhưng vẫn phạt về tội trộm cắp.

Lý do là ông ấy đã được Chúa thay đổi đời sống và rất thương yêu những người bị nghèo khó. Tình thương đó đáng cho mọi người noi gương.

 

Nguyễn Sinh