Bài 080: VÙNG CỎ XANH HƠN

13-04-2018 512

Bài 080: VÙNG CỎ XANH HƠN

Đọc Kinh thánh:  Rô-ma 13 : 8 - 14

8Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.

9Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình.

10Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

11Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.

12Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.

13Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét;

14nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.

 

Câu ghi nhớ: Rô-ma 13:14 nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.

Suy niệm: Mấy con lừa đang gặm cỏ hai bên một hàng rào giây kẽm gai. Cỏ hai bên cũng xanh mướt như nhau. Nhưng những con lừa vẫn cố thò đầu sang bên bãi cỏ kia để gặm bên đó. Vì có một câu tục ngữ nói rằng: “Cỏ luôn luôn xanh hơn phía bên kia hàng rào.”

Chúng ta nhiều khi cũng có thái độ như vậy. Cái gì thuộc về người khác, hoặc một tài năng hay khả năng nào mà ta không với đến được, có vẻ thu hút, lôi cuốn hơn là những gì mình đang có. Nhưng Chúa luôn luôn muốn ta bằng lòng với những gì mình có hơn là thèm mong những gì kẻ khác có. Nói như thế có nghĩa là, ta phải chú trọng đến các giá trị thật và cảm tạ Chúa về những gì mà mình đã được.

Khi ta biết mình đang sống trong ý chỉ của Chúa, và tin chắc rằng Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của mình ta sẽ không còn thèm bãi cỏ dường như xanh hơn bên kia bờ rào nữa.

 

Nguyễn Sinh