BÀI 084: KHÔNG CẦN VỘI VÃ

19-04-2018 364

BÀI 084: KHÔNG CẦN VỘI VÃ

Đọc Kinh thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

1Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em;

2vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

3Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.

4Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.

5Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.

6Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.

7Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.

8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.

9Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

10là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.

11Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

 

Câu ghi nhớ: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
5Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.”

Suy niệm: Một người nằm mơ thấy mình bị vào hỏa ngục là nơi ở của những kẻ phạm tội. Người ấy thấy quỷ vương và quần thần đang bàn thảo kế hoạch để làm thế nào dụ những người trên thế gian tiếp tục khước từ lời mời gọi của Chúa cho được cứu chuộc và sa vào hỏa ngục với chúng.

Một con quỷ đề nghị:

Ta hãy đi bảo với nhân loại là không làm gì có Thượng Đế cả.”

Quần thần im lặng một lát, thế rồi một quỷ khác lên tiếng:

“Ta không thể nào tiêu diệt loài người kiểu đó được, vì họ đã có câu: ‘Kẻ ngu dại mới nói rằng không có Thượng Đế, loài người ai lại không công nhận có một Đấng Tối Cao.”

Một con quỷ khác dõng dạc đề nghị:

Cứ bảo chúng là không làm gì có hỏa ngục. Con người chết cũng như con vật, không làm gì có thưởng có phạt khi người nằm xuống đâu.”

Một quỷ khác phản bác ngay:

“Họ không bao giờ tin ta, vì họ đã từng được dạy: Vi thiện giả, thiên báo chi dĩ phúc; Vi bất thiện giả, thiên báo chi dĩ hoạ’ nghĩa là: Người làm lành trời lấy phúc mà báo cho, Người làm ác trời lấy họa mà báo cho.

Lại còn có câu: ‘Tác thiện giáng chi bách tường, Tác bất thiện giáng chi bách ương’ nghĩa là: Làm lành được cho trăm điều tốt, làm ác bị trăm điều xấu.”

Khi buổi góp ý dường như gần bế tắc, một con quỷ bỗng reo lên:

- Thần có ý kiến: "Chúng ta hãy trở về trần gian bảo với loài người rằng: Có Thượng Đế, có hỏa ngục và Kinh Thánh là lời của Thượng Đế, nhưng rồi bảo họ rằng, cứ an tâm đi, còn nhiều thời giờ lắm, đừng vội nghĩ gì về cõi vĩnh hằng.”

Nghe xong ý kiến này toàn hỏa ngục đều cho là diệu kế, vì chúng biết rằng trì hoãn là một thói quen của loài người.

Nhất là khi trì hoãn tin nhận Chúa Giê-xu để được giải quyết vấn đề tội và được vào cõi vĩnh hằng phước hạnh chứ không sa vào hỏa ngục.

 

Nguyễn Sinh