Bài 085: RẺ HAY ĐẮT

21-04-2018 483

Bài 085: RẺ HAY ĐẮT 

Đọc Kinh thánh: Giăng 5 : 24-30

24Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

25Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.

26Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.

27Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.

28Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi;

29ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

30Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.

 

Câu ghi nhớ: Giăng 5 : 24
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

Suy niệmSau khi nghe giải thích về việc tin Chúa thì được tha thứ và được cứu, nhiều người nói rằng: Như thế thì quá dễ, tưởng phải làm gì chứ.

Một nhà truyền bá Phúc âm kể chuyện một anh công nhân hầm mỏ than đã đến gặp ông ta và nói rằng:

Nếu Chúa tha thứ tội cho tôi, thì giá nào tôi cũng trả cả. Nhưng tôi không tin rằng tôi chỉ cần cầu nguyện xin Chúa tha tội là Ngài tha ngay tức khắc. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ.”

Nhà truyền đạo nói: “Hôm nay bạn có đi làm không?”

“Có chứ, tôi vừa mới ở dưới mỏ than lên đây này.”

“Làm sao bạn ra khỏi mỏ?  Bạn có phải trả tiền không?”

“Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang và bấm nút điện là thang chạy lên ngay đây thôi.”

“Thế bạn có sợ khi bước vào thang lồng ấy không?  Bạn có nghĩ là chỉ có bước vào, bấm một cái nút là từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá đơn giản, quá rẻ hay không?”

“Không thì dễ đối với tôi bây giờ chứ công ty mỏ này đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang lồng như vậy đó.”

Nói xong câu ấy, anh công nhân bỗng ngưng lại, hiểu ngay việc tin Chúa được tha tội cũng tương tự như vậy.

Đối với anh ta thì chỉ cần tin là đủ, nhưng Chúa đã trả một giá rất đắt để ngày nay hễ ta tin thì được tất cả. Giá ấy chính là sinh mạng của chính Chúa Giê-xu.

 

Nguyễn Sinh