Bài 086: BÀI HỌC TRONG BÃO TỐ

22-04-2018 394

Bài 086: BÀI HỌC TRONG BÃO TỐ

Đọc Kinh thánh: Công vụ Các sứ đồ 27:14-26

14Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Ơ-ra-qui-lôn thổi lên vật vào đảo.

15Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió.

16Tàu bị bạt đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền.

17Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn: Lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, thì hạ buồm xuống, để mặc gió đưa trôi đi.

18Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển.

19Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển.

20Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.

21Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ, mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng dời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại nầy.

22Nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng; trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi.

23Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng:

24Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.

25Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy;

26nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào.

 

Câu ghi nhớ: Công Vụ 27:25 Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy

Suy niệm: Kinh nghiệm bao giờ cũng là thầy dạy ta. Chúng ta học được nhiều điều khi chính chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp của những điều ấy tác dụng.

Một họa sĩ tài ba một lần nọ mời khách quý đến thưởng lãm phòng tranh của ông ta. Trong phòng tranh ấy khách để ý đến một bức tranh bão biển thật là sống động. Khách hỏi: “Làm thế nào mà họa sĩ vẽ được như vậy?”

Họa sĩ trả lời: “Khi tôi dự định vẽ cảnh bão biển này, tôi nghĩ rằng tôi phải ra tận ngoài biển, thuê một người lái thuyền đưa tôi ra khơi vào một hôm bão biển thật nổi lên. Tôi biết đây là cách duy nhất cho tôi cái cảm xúc khi vẽ bức tranh này. Người lái thuyền buộc tôi vào cột buồm để tôi được an toàn ngắm cơn bão tố. Không những tôi chỉ thấy tận mắt, cảm thấy sức mạnh của cơn bão, nhưng còn bị chao đảo theo cơn bão, như là một phần của cơn bão vậy.

Khi vào bờ tôi đã có cả một nguồn dữ kiện phong phú để vẽ nên bức tranh này. Vì chính tôi  đã trực tiếp kinh nghiệm.

Người theo Chúa cũng vậy. Chúng ta học được một số điều khi được thịnh vượng, nhưng những bài học quý vẫn học được qua các cơn bão tố của cuộc đời. Lời chứng hùng hồn nhất vẫn là của những người đã thắng được trong nhiều biến cố và chia xẻ kinh nghiệm của mình.


Nguyễn Sinh