Bài 087: CÁI NHÌN CỦA CON CHIM CÚ

23-04-2018 438

Bài 087: CÁI NHÌN CỦA CON CHIM CÚ
 

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 18:9-14

9Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác:

10Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế.

11Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy.

12Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.

13Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!

14Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 18:14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

Suy niệm: Một trong những tính xấu của con người là ưa chỉ trích và làm như mình lúc nào cũng là người hoàn toàn lắm. Một anh chàng có thói quen thấy gì cũng phê bình nặng lời.

Một hôm nọ anh ta đứng cùng với một đám đông chờ chiếc xe buýt. Mọi người đều nhìn vào một cửa hiệu làm những con vật nhồi bằng bông. Ở ngay chính giữa có một con chim cú giống hệt như thật. Ai cũng khen là người thợ làm giỏi.

Anh chàng hay phê bình thấy thế cũng ngắm một lúc rồi chê hết điều này đến điều khác. Anh ta nói:

Tôi như người làm con cú này thì tôi giải nghệ sớm cho rồi. Coi kìa cái đầu nó chẳng cân xứng gì cả. Còn chân nó thì quay lại sai hướng, thật là kém quá.”

Vừa lúc ấy con chim cú quay đầu lại mở mắt to nhìn ngay vào mặt anh ta, đám đông cười vang lên và anh chàng lủi đi mất. Thì ra, đó là con chim cú thật mà chủ nuôi để quảng cáo cho hàng của mình.

Ta hãy cẩn thận khi nặng lời chỉ trích, vì người ta nói rằng: 'Hãy kiên nhẫn đối với những lỗi lầm của kẻ khác, vì mọi người đã phài kiên nhẫn đối với ta từ lâu rồi.'


Nguyễn Sinh