BÀI 088: ĐỨC TIN VÀ KHÔN NGOAN

03-05-2018 416

BÀI 088: ĐỨC TIN VÀ KHÔN NGOAN

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 121

1Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

2Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

3Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.

5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.

6Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

 

Câu ghi nhớ:Thi-thiên 121:8 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

 

Suy niệm: Nhiều người thành công trong đời sống đã xác nhận rằng khi bị dồn vào chỗ bí trong công việc và thấy không còn hy vọng gì, họ đã cầu xin Chúa ban cho khôn ngoan cần thiết. Đời sống nhà phát minh ra điện báo tức là Télégraph, ông Samuel Morse là một điển hình.

Có người đã hỏi ông ta rằng:

“Thưa giáo sư Morse, khi giáo sư làm các cuộc thí nghiệm ở Đại Học có lúc nào giáo sư phải ngừng lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa hay không?” 

“Có chứ, nhiều lần lắm.”

“Những lúc như vậy giáo sư làm sao?”

“Tôi chưa bao giờ nói những việc như vậy cho người nào nghe và không ai biết gì cả. Nhưng vì anh hỏi như thế tôi phải thành thật mà trả lời. Những lúc như vậy tôi đã cầu xin Chúa cho tôi có khôn ngoan.”

“Và Chúa có cho giáo sư sáng kiến nào hơn không?”

“Chắc chắn, vì thế khi mọi người trên thế gian ca ngợi tôi, tôi nghĩ mình không xứng đáng gì. Tôi đã phát minh ra một phương cách xử dụng dòng điện để người ta có thể thông tin nhanh chóng. Nhưng hoàn toàn là do Chúa giúp sức đó. Tôi chẳng hơn gì ai trong đời này đâu. Khi Chúa muốn cho nhân loại một điều gì mới Chúa phải dùng một người nào đó thôi. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã dùng tôi. “

Ngày nay mỗi khi gặp khó khăn bạn cũng có thể noi gương nhà khoa học Morse để nhận được khôn ngoan từ Chúa ban cho.


Nguyễn Sinh