BÀI 090: CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI

05-05-2018 654

BÀI 090: CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI

Đọc Kinh thánh: 2 Phi-e-rơ 3:1-13

1Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em,

2hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lịnh của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại.

3Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình,

4đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.

5Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước,

6thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt.

7Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.

8Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

9Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

10Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

11Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,

12trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!

13Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.

 

Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn

Suy niệm: Hai cha con dạo chơi trong một vùng nghĩa trang. Họ cúi xuống đọc từng hàng chữ trên mỗi bia mộ. Tấm bia nào cũng ghi y như người nằm dưới mồ mả là người hoàn toàn tốt và sung sướng cả. Sau một hồi đọc các hàng chữ tương tự như nhau, cậu bé hỏi cha: “Những người được chôn ở đây toàn là những người tốt cả, vậy thì những người xấu, độc ác, gian tham, giả dối được chôn ở đâu hả ba?” Câu hỏi này người Cha không biết phải trả lời làm sao, đành nói: “Ba cũng chẳng biết.”

Những hàng chữ ghi trên bia mộ đa số là do người còn sống đặt ra, người quá cố không hề biết gì cả. Những hàng chữ ấy dù hay đến đâu cũng không thể nào thay đổi được tình trạng thật của người đã nằm trong mồ mả.

Một phương diện khác, không phải bất cứ ai chết đi cũng đều lên thiên đàng cả đâu. Vì chính Chúa Giê-xu đã nói:

Mọi người trong mồ mả sẽ nghe tiếng Chúa mà thức dậy. Ai làm lành sẽ sống lại để được sống mãi mãi, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu trừng phạt.” Ai tin Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội, ai không tin thì đã bị kết tội rồi, vì không nhận ân huệ của Thượng Đế ban cho mỗi một người.

Những ai biết rõ tình trạng tội ác của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ được cứu và sẽ được ở với Chúa mãi mãi, nhưng ai tiếp tục khước từ Chúa sẽ đi đến chỗ hư vong và gặt lấy các thảm họa. Quyết định hoàn toàn ở nơi các bạn là những người đang đọc các lời này.

 

Nguyễn Sinh