BÀI 094: NGƯỜI CHẾT THAY TÔI

12-05-2018 342

Đọc Kinh thánh: Phi-líp 2:5-11

5Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,

6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

7chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;

8Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,

11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

 

Câu ghi nhớ:Phi-líp 2:7
7chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;

Suy niệm: Trong thế kỷ 17 Oliver Cromwell thủ lãnh của nước Anh kết án tử hình một anh lính vì phạm quân luật. Đến ngày xử tử người ta đợi cho tiếng chuông chiều cấm trại nổi lên là bắn chết anh này. Nhưng đợi mãi chuông chiều không thấy đánh. Oliver Cromwell truyền lệnh phải tìm ra lý do tại sao chuông chiều không đánh lên.

Thì ra, người tình của anh lính vì quá thương anh ta đã trèo lên tận lầu chuông đu mình trên quả chuông. Vì thế chuông có lắc mà không ra tiếng.

Quỳ trước mặt Cromwell cô gái khóc lóc xin tha tội cho người yêu của mình.

Cromwell khi nhìn thấy hai bàn tay rướm máu và những vết trầy trên mặt trên cánh tay cô gái đã động lòng thương nói rằng: “Người tình của con sẽ được tha vì con đã hy sinh đến như vậy. Đêm nay ta cũng sẽ không thiết quân luật được.”

Câu chuyện này phản ánh phần nào cuộc hy sinh chuộc tội cho chúng ta của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngày xưa. Mặc dù chúng ta là những kẻ tội phạm, nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng hy sinh chết thay cho chúng ta, chuộc tội chúng ta trước quan án là Thượng Đế, và vì vậy, chúng ta được tha thứ.

Mỗi người chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là được tha thứ tội và chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh chuộc tội  cho tất cả chúng ta.


Nguyễn Sinh