BÀI 095: SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

14-05-2018 397

Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 9:18-26

18Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.

19Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.

20Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài.

21Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.

22Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.

23Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,

24thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.

25Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.

26Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.

 

Câu ghi nhớ: Ma-thi₫ơ 9:22

Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.”

Suy niệm: Trên một chìếc tầu thuỷ du lịch một vị Mục sư danh tiếng được thuyền trưởng mời nói chuyện với hành khách. Mục sư này nói về lời cầu nguyện được đáp ứng.

Trong số hành khách nhiều người không tin Chúa, có một người vô thần.

Khi được bạn hỏi anh nghĩ như thế nào về tài nói của ông mục sư hôm nay.

Anh ta trả lời: Tôi không tin một lời nào của ông ta nói cả.

Buổi chiều hôm ấy vị mục sư lại được mời nói chuyện riêng cho thủy thủ đoàn. Nhiều người đã nghe buổi sáng cũng kéo xuống. Anh chàng vô thần cũng theo xuống nghe.

Trước khi xuống anh ta lấy hai quả cam bỏ vào túi. Khi thấy một bà cụ ngồi trên ghế ngủ hai tay mở ra, anh chàng tinh nghịch bỏ ngay hai quả cam vào tay bà cụ rồi đi thẳng.

Sau khi nghe Mục sư giảng, anh chàng trở về thì thấy bà cụ đang bóc cam ăn.

Anh chàng dừng lại hỏi: “Bà có vẻ thích ăn cam lắm đấy nhỉ”

Bà cụ đáp: “Vâng, tôi thích lắm, cha tôi thật là tốt với tôi.”

Anh vô thần hỏi: “Cha bà đâu? Làm sao mà cha bà còn sống cho được?”

Bà cụ nói: “Cảm tạ ơn Chúa, cha tôi thật như sống bên tôi.”

Anh chàng vô thần không hiểu hỏi dồn: “Bà nói gì tôi không hiểu.” 

Bà cụ chậm trãi trả lời: “Anh ạ, tôi bị say  sóng nhiều ngày nay, tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi một quả cam cho mát ruột. Cầu nguyện xong thì tôi ngủ thiếp đi, khi thức dậy, tôi thấy trong tay tôi không phải một mà lại hai quả cam.”

Người vô tín đứng đó không biết nói làm sao.

Ngay trong hành trình đó anh ta đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Nguyễn Sinh