BÀI 096: CÓ TỘI VÀ VÔ TỘI

16-05-2018 652

Đọc Kinh thánh: 1 Giăng 1:5-10

5Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.

6Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.

7Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

8Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

10Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

 

Câu ghi nhớ: 1Giăng 1:9

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”

Suy niệm: Ông Moody là một nhà truyền giáo nước Anh một hôm vào truyền bá Phúc Âm trong một nhà tù.

Sau buổi truyền giảng Moody nói chuyện riêng với một số tù nhân. Gặp người nào ông cũng hỏi: Vì sao mà anh bị vào đây?  Câu trả lời của đa số là: Tôi bị hàm oan; người ta gạt tôi; Tòa bất công đối với tôi;Tôi hoàn tòan vô tội….. Nghĩa là không có một người nào nhận tội cả.

Sau cùng Moody thấy một người ngồi cúi xuống, hai tay úp lên mặt, dường như đang khóc. Ông Moody hỏi: “Anh làm sao vậy?” Người ấy nghẹn ngào trả lời: “Tội ác của tôi quá nhiều tôi không chịu nổi.” Moody liền nói: “Cảm ơn Chúa.” Rồi ông ta ngồi lại giải thích cho người tù này về việc tha thứ tội của Chúa và cách cho được tha thứ. Sau đó người tù đã cầu nguyện tin nhận Chúa và cuộc đời được hoàn toàn thay đổi.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mọi người đều có tội, nhưng không ai muốn nhận tội của mình. Nếu ai bằng lòng nhận những tội của mình trước mặt Chúa thì người ấy được tha tội.

Việc này làm dường như dễ dàng, nhưng con người chúng ta rất kiêu ngạo. Chúng ta ít khi nhận những lỗi lầm của mình, nhỏ hay lớn cũng vậy.

Chúng ta thường thường chối phăng đi những hành động xấu xa ô uế của mình, chứ không bao giờ nhận. Nhưng dù loài người không biết, trước mặt Chúa lúc nào chúng ta cũng mắc tội.

Chúng ta chỉ có thể được tha thứ và đời sống của chúng ta được an lành, nếu chúng ta  đến với Chúa để xin Chúa tha tội cho chính mình.Nguyễn Sinh