BÀI 098: VÀI ĐIỀU CĂN BẢN CHUẨN BỊ CHO GIÂY PHÚT CUỐI CUỘC ĐỜI

23-05-2018 621

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 16:19-31

19Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.

20Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ.

21Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

22Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.

23Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;

24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.

25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.

26Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.

27Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, ---

28vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.

29Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!

30Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn.

31Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 16 : 27 - 28

27Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, ---

28vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng

Suy niệm:

  1. Bạn nên ý thức rằng cái chết sẽ bất ngờ, không trốn tránh được, nên phải nhận định thật rõ về sự tồn tại của Thượng Đế.
  2. Dù trong đời này bạn đã làm gì, ở đâu bạn cũng cần được Thượng Đế cứu vớt khỏi cõi trầm luân của đời người, vì vậy chuẩn bị tốt nhất là tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa là bảo đảm quan trọng nhất cho bạn để khi nằm xuống bạn biết linh hồn mình sẽ đi về đâu. Vì sau khi chết bạn không còn cơ hội nào để quyết định đâu và cũng không ai có thể cầu hồn cho bạn được nữa.
  3. Khi đã tin nhận Chúa, bạn cần sống trong cam kết từ bỏ con đường tội lỗi và quyết tâm tôn thờ Chúa, mời Ngài làm chủ cuộc đời và gia đình mình.
  4. Bạn phải chuẩn bị không phải riêng cho mình, mà còn cho những người trong gia đình mình nữa. Vì bạn không muốn những ngưòi ấy sẽ gặp cái chết như bất ngờ, phải không?
  5. Sau hết, bạn nên tin nhận Chúa ngay trong giờ phút này, vì đây là cơ hội tốt, không nên bỏ qua.

 

Nguyễn Sinh