UB Nam Giới: Hội Thảo Nam Giới Tại HTTL Hoành Nhị

27-06-2018 1323

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên những người nam, và giao phó cho quý ông nhiều trọng trách trong gia đình, xã hội, và đặc biệt là Hội Thánh. Nhằm gây dựng đức tin và giúp quý ông nhận biết trọng trách cá nhân, Ủy ban Nam Giới đã tổ chức chương trình Bồi Linh và Hội Thảo với chủ đề "Vai Trò Của Người Nam Trong Nhà Chúa" vào ngày 22/06/2018 tại nhà thờ Tin Lành Hoành Nhị (tỉnh Nam Định). 

Chương trình có sự hiện diện của các quý ông đến từ các Hội Thánh vùng duyên hải: HTTL Hoành Nhị, HTTL Nam Định (tỉnh Nam Định); HTTL Thái Bình, HTTL Khả Cảnh (tỉnh Thái Bình); HTTL Hoàn Dương, HTTL Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), và HTTL Hưng Yên.

Sau khi thờ phượng Chúa, các quý ông cùng tham dự hai hội thảo chuyên đề: Vai trò của Người Nam trong Hội Thánh, và Vai trò của Người Nam trong Gia đình.

Tin và hình ảnh: Mục sư Dương Văn Tuấn