BÀI 117: Sai Lầm

30-07-2018 267

Bài thứ 117

Sai Lầm

Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 1

1Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

2Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

4Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

6Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Câu ghi nhớ: Châm ngôn 1:7

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

Suy niệm:

Một nhà khoa học nói rằng:Trong tất cả các bộ mộn khoa học sai lầm bao giờ cũng đi trước sự thực và thà là nó đi trước còn hơn đi sau cùng. Sai lầm không phải là một khiếm khuyết trong tri thức, nhưng là một lỗi lầm trong việc đoán định một điều không chân thực. Con người không sao tránh được sai lầm, nhưng từ những sai lầm đó người khôn học được khôn ngoan cho tương lai.

Làm sao cho tránh khỏi sai lầm? Đó là một nan đề chưa ai tìm ra giải đáp. Nhưng người ta có thể nghiên cứu kỹ càng các phương pháp giải quyết nan đề. Lược qua những thể thức để tìm ra các sơ hở và thử đi thử lại nhiều lần trước khi thực hiện. Như thế có thể tránh được sai lầm.

Trong đời này có những sự việc không thể sai lầm. Vì chỉ xẩy ra một lần không tái diễn. Hoạc là những sự việc quan trọng cho cả một đời người. Như việc chọn người bạn trăm năm. Nhưng còn một việc quan trọng cho đến cõi vĩnh hằng là việc chọn niềm tin nữa. Người ta bảo rằng, đời người có hai quyết định không thể sai lầm. Một là quyết định trong hôn nhân và hai là quyết định trong niềm tin. Một là hạnh phúc cho đời này và hai  là hạnh phúc cho đời đời. Tất cả mọi người đều có thể chia làm bốn hạng:

Thứ nhất là những người đã có hạnh phúc cho đời này và đời sau.

Thứ hai là những người đã tìm được hạnh phúc cho đời này, nhưng chưa bảo đảm hạnh phúc cho đời sau.

Thứ ba là những người đã tìm được hạnh phúc đời sau, nhưng chưa có hạnh phúc trong đời này.

Và thứ tư là những người vừa chưa có hạnh phúc trong đời nàylại cũng chưa có hạnh phúc trong đời sau.

Dù bạn ở trong lớp người nào, thì hạnh phúc đời sau vẫn quan trọng hơn cả. Vì cõi đời đời vẫn giá trị hơn cõi tạm. Tiếc thay, nhiều người ngày nay chỉ sợ lầm lỗi trong việc tìm hạnh phúc cho đời tạm mà không lo tìm đến hạnh phúc cho đời sau. Nhiều người lại còn cho rằng không làm gì có đời sau nữa. Có lẽ bạn là người tiến bộ, không tin tử vi, mà cũng không căn cứ vào loại máu hay điều gì khác để mà xét người. Bạn căn cứ vào đâu mà chọn người bạn đời của mình? Bạn có niềm tin nào hay không?

Chọn niềm tin quan trọng hơn chọn bạn đời. Lý do là: niềm tin định ra thái độ sống, và từ đó ta mới có thể có tiêu chuẩn cho đời sống mình và đời sống người bạn trăm năm của mình. Một người tin nhận Chúa tất nhiên sẽ có mục đích cuộc đời là xa lánh những gì phản với thánh thiện, công bằng, thương yêu và tìm đến những giá trị lâu bền cao quý. Người ấy tất nhiên cũng muốn người bạn trăm năm của mình có các lý tưởng như thế và có thể lựa chọn để cả đời không bao giờ phải hối tiếc.

Mặt khác, nhiều người đã chọn niềm tin từ khi còn là thiếu nhi, có thể là do cha mẹ, anh chị dạy bảo cho. Cũng có thể được bạn bè chỉ dẫn. Càng chọn niềm tin sớm bao nhiêu thì càng ít phạm lỗi lầm hơn  và đời sống đảm bảo được thỏa lòng hạnh phúc. Dù đang sống trong cảnh ngộ nào.

Chọn bạn trăm năm thì khác, phải đến tuổi trưởng thành có khả năng lập gia đình mới lựa chọn được. Vì vậy cho nên chọn niềm tin vẫn là ưu tiên. Ta cũng cần nhớ rằng trong đời có nhiều loại niềm tin. Niềm tin vào một chủ nghĩa hay triết thuyết của loài người đặt ra đa số là chống lại Thượng Đế và đưa người vào chỗ không tin có linh hồn, không tin thần thánh. Loại niềm tin này trước sau cũng đưa con người đến chỗ hư hỏng và thất bại vì không có kẻ nào phủ nhận nguồn gốc của mình mà thành công được. Chính loại niềm tin này đã làm cho con người mất ý thức về Chân Thiện Mỹ và chỉ sống như một sinh vật tầm thường.

Niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu hoàn toàn khác hẳn. Khi ta tin Chúa Giê-xu ta được biết rõ hơn về nguồn gốc của mình. Biết quá khứ là hư hỏng, biết con đường phải theo để hiện tại được an bình và tương lai không lạc bước và tuyệt vọng.

Tin Chúa Giê-xu là bước vào một cuộc đời mới, với các mục đích mới, giá trị mới. Con người tin Chúa biết rõ thân phận mình, biết kính thờ Chân Thần và biết thương yêu mọi người quanh mình.

Thưa quý vị, thưa các bạn, dù quý vị và các bạn là ai, thuộc về hạng tuổi nào, đã có gì trong đời, thì việc lựa chọn niềm tin vào Chân Thần cũng cần xác định. Càng sớm bao nhiêu thì hạnh phúc càng đảm bảo bấy nhiêu. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa xin vui lòng hạ mình cầu nguyện mời Chúa vào làm chủ tâm hồn mình. Bạn sẽ được phúc hạnh thật Chúa ban cho.

Nguyễn Sinh