BÀI 120: LÀM VIỆC ĐỂ SỐNG HAY SỐNG ĐỂ LÀM VIỆC?

02-08-2018 247

LÀM VIỆC ĐỂ SỐNG HAY SỐNG ĐỂ LÀM VIỆC?

Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34

22Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc.23Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc.24Hãy xem con quạ: Nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim chóc là dường nào!25Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?26Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?27Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: Nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy.28Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi!29Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng.30Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.31Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.32Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.33Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.34Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.

Câu ghi nhớ: Lu-ca 12:31
Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Suy niệm:

Bạn làm việc mỗi ngày bao nhiêu giờ?

Bạn làm việc để sống hay sống để làm việc?

Có người nói rằng: Làm việc cho đến chết. Thật ra những trường hợp làm việc đến chết chỉ thấy xẩy ra và được người ta biết đến khi người công nhân bị bắt buộc làm việc nhiều quá mức mà thôi. Còn những trường hợp tham công tiếc việc hay là kiếm thêm tiền hầu như không ai biết. Có những người vì nhu cầu gia đình, vì muốn đốt giai đọan trả tiền nhà, tiền xe, đã bằng lòng làm hơn một công việc, đến nỗi không còn thì giờ nghỉ ngơi nữa.

Thật ra những người như thế là chết trong công việc chứ không phải là làm việc đến chết.

Tệ hại hơn nữa là làm việc đến nỗi không còn thì giờ săn sóc đến tâm linh nữa.

Có những người nghĩ rằng: Chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất là quá đủ. Thỉnh thoảng đọc sách hay xem phim là làm cho tinh thần được thoải mái hay bồi bổ, như thế là quý lắm rồi. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì chưa ý thức được nhu cầu tâm linh của mình.

Tâm linh của con người là phần cao nhất trong con người. Vì nhờ tâm linh mà ta mới tiếp xúc được với cõi vô hình, nhất là tiếp xúc với Chúa.

Thánh Kinh nói rằng: Khi con người chết thì thân xác trở về cát bụi là nơi nó xuất phát, còn linh hồn trở về nơi Chúa là Đấng đã tạo ra linh hồn.

Nhưng Thánh kinh cũng dạy rằng: Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nghĩa là không được trở về với Thượng Đế.

Tâm hồn con người khao khát các giá trị vĩnh hằng. Các giá trị đó chỉ có thể có được trong Thượng Đế. Con người chỉ thỏa mãn khi nào tâm linh gặp được Thượng Đế.

Tới đây ta phải nói tới niềm tin. Vì Thượng Đế vô hình nên ta phải tin thì mới tiếp xúc được với Thượng Đế. Tin là chìa khóa mở vào cõi vô hình và gặp được Chúa Vĩnh Hằng

Bạn có khao khát Thượng Đế không? Nếu bạn tìm đến Thượng Đế thì Ngài sẽ gặp bạn. Trong cuộc gặp gỡ ấy bạn sẽ được lợi nhiều hơn và sẽ không bao giờ hối tiếc cả.

Nguyễn Sinh