BÀI 121: Lý Tưởng

03-08-2018 242

Lý Tưởng

Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 8:4-18

4Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng:5Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết.6Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm.7Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi.8Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe!9Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì.10Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.11Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.12Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng.13Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách xảy đến, thì họ tháo lui.14Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín.15Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.16Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường; nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng.17Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra.18Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.

Câu ghi nhớ: Lu-ca 8:15

Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.

Suy niệm:

Có những người bằng lòng sống cho lý tưởng nào đó, và cũng sẵn sàng chết cho lý tưởng đó, mặc dù có thể là không chính đáng.

Lại có những người theo đuổi từ lý tưởng này sang lý tưởng khác, và cuối cùng tuyệt vọng vì chẳng bao giờ thỏa lòng.

Người tin Chúa Giê-xu thì Chúa chính là lý tưởng. Những người ấy bằng lòng sống vì Chúa và sẵn sàng chết vì bảo vệ danh nghĩa của Chúa. Chúa Giê-xu là lý tưởng, vì Ngài từng uyên bố rằng: Ta là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống.

Chúa Giê-xu là lý tưởng, vì tin Chúa là bước vào một kinh nghiệm mới.

Cả cuộc đời của người tin Chúa sẽ được thay đổi. Người ấy sẽ lấy Chúa làm mẫu mực và những lời dạy của Chúa làm chỉ nam, nhận lấy sức sống của Chúa để sống trong đời.

Một người tin nhận Chúa sẽ phân biệt rõ phải trái, thánh phàm, và sẽ có khuynh hướng về những giá trị cao đẹp, và tự nhiên ghét bỏ những điều nhơ nhớp làm hại chính bản thân, gia đình và xã hội.

Một thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời người tin nhận Chúa là người ấy có một tình thương thật. Vì được giao hòa với Đấng Thượng Đế là tình thương nên tính tình được thay đổi, các ước muốn đê hèn chết đi thay vào bằng những khát khao các giá trị vững bền.

Bạn thân mến, nếu những điều vừa kể khiến bạn quan tâm về việc tin nhận Chúa xin bạn vui lòng

liên lạc với các nhóm tín hữu Tin Lành, bạn sẽ được hướng dẫn cẩn thận.

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa bạn cũng có thể thành tâm dâng lên Chúa một lời cầu nguyện, xin Chúa thứ tha cuộc đời hư hoại và bằng lòng tin nhận Ngài. Ngay giờ phút bạn thưa với Chúa như thế, bạn sẽ được Chúa ngự vào tâm hồn hồn và bắt đầu một cuộc đời mới. 

Sau đó bạn cố gắng dành riêng thì giờ cầu nguyện mỗi ngày để Chúa rèn luyện cho bạn thành người mà Chúa muốn. Bạn sẽ nếm được hạnh phúc thật.

Chúc bạn thành công trong quyết định quan trọng này.

Nguyễn Sinh