BÀI 124: Núi Thái Sơn

08-08-2018 498

Núi Thái Sơn

Đọc Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-6

1Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.2Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo),3hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.4Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.

Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 6:1-3

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo),hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

Suy niệm:

Công cha như núi thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông Trung Hoa là một thắng cảnh hơn là một núi lớn. Vì núi này chỉ cao có 1545 thước so với mặt biển. Nghĩa là còn thấp hơn Hoàng Liên Sơn của chúng ta. Thái là lớn, Sơn là núi. Thái Sơn chỉ là núi lớn.

Câu Ca-dao: Công cha như núi Thái Sơn thật ra chỉ có nghĩa là công cha rất to như núi lớn. Và câu thơ phải thêm chữ “núi” cho đủ sáu chữ. Thay vì “Công cha như thái sơn”. Và thái sơn   không viết hoa.

Bốn câu thơ này chỉ muốn khuyến khích con cái đừng bao giờ quên công ơn cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng vì vô cùng khó nhọc vất vả.

Người tin Chúa bao giờ cũng biết ơn cha mẹ và luôn luôn được dạy là phải hiếu thảo. Tuy nhiên Hiếu thảo là khi cha mẹ còn sống phải thương yêu, chăm sóc, phụng dưỡng chu toàn để báo đáp công ơn cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ đã qua đời, tưởng niệm cũng là bổn phận của người làm con. Tuy nhiên không cúng thờ cha mẹ, vì con người chỉ thờ một Chân Thần là Thiên Chúa mà thôi.

Chữ hiếu trong đạo Chúa rất thực tế và được thực hiện khi cha mẹ còn sống để cha mẹ được vui lòng, không ai đã chết mà nghe hay biết được bất cứ sự việc nào trong cõi người sống.

Thờ mẹ kính cha đây có nghĩa là kính trọng và phục vụ cha mẹ trong lúc còn sinh thời. Việc làm nào cho cha mẹ sau khi chết cũng là việc bề ngoài không ích lợi gì cho người quá cố.

Bốn câu ca dao cổ truyền của ta cũng khuyến khích trực tiếp những người đang có cha mẹ bên cạnh mình để chăm sóc thì nên phục vụ hết lòng vì sau này khi cha mẹ khuất núi việc săn sóc sẽ không hữu ích nữa.

Nhiều người đã lầm khi bảo rằng tin Chúa là bỏ ông bà, cha mẹ. Thật ra Điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn của Chúa dạy rõ rằng: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”

(Kinh thánh Cựu Ước Xuất Ê-díp-tô ký 20:12)

Việc hiếu kính này là nghĩa cử biết ơn của ngưòi con đối với cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Kinh thánh không dạy là phải làm gì khi các bậc sinh thành đã quá cố.

Người tin Chúa không cầu hồn cho người chết, nhưng chỉ cầu xin Chúa an ủi những người trong tang quyến còn sống mà thôi.

Mặt khác khi người đã nằm xuống là cơ hội quyết định cho số phận người ấy đã chấm dứt, không ai còn có thể làm gì cho người đã chết. Vì thế ta nên nỗ lực nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa khi còn sống. Nhất là các bậc sinh thành. Vì cơ hội cho các bậc ấy tin Chúa là khi họ còn tự quyết định được.

Một phương diện khác nữa ta cần xác minh đó là: Người chết không trở thành Tiên Thánh. Vì người chết không thể hiển thánh được.

Người thánh là những người tin Chúa khi còn sống. Khi đã chết đi không ai còn thay đổi địa vị được nữa. Vì thế cho nên việc thờ cúng người chết đã là sai lầm, vì xác chết nào cũng vô tri.

Chúng ta cần xác định rõ niềm tin khi tin nhận Chúa và chỉ tôn thờ một Đấng Thần Linh là Thiên Chúa, là Thượng Đế mà thôi.

Nguyễn Sinh