BÀI 147: Thể Hiện Tình Yêu Chân Chính

31-08-2018 459

Thể Hiện Tình Yêu Chân Chính

Đọc Kinh Thánh: Giăng 13:34-35

34Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.35Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Câu ghi nhớ:1 Giăng 2:10-11
Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người."

Suy niệm: Con dân Chúa được dạy là phải thương yêu nhau, nhưng nhiều người than rằng: “Nói thì dễ, nhưng làm rất khó.”

Sau đây là vài hướng dẫn trong việc Thể hiện Tình Yêu Chân Chính:

  1. Học biết Chúa, vì Chúa là Tình Yêu. Mỗi chúng ta như cái cốc trống rỗng, Chúa làm đầy cốc ấy bằng chính Ngài, và tình yêu của Chúa bắt đầu tràn từ chúng ta sang mọi người chung quanh, khiến  mỗi chúng ta thành người chăm sóc kẻ khác.
  2. Xưng nhận mình không thương yêu. Hãy ngước nhìn lên và thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thiếu tình yêu. Xin giúp con học biết thương yêu.”
  3. Ý thức rằng tình yêu chân chính là hành động chứ không phải chỉ cảm xúc. Theo lời Chúa dạy tình yêu chân chính trong Chúa là hành động chứ không phải thụ động. Những việc làm trong nhà như quét dọn, coi sóc con cái, giúp đỡ vợ chồng v.v.  Tình yêu chân chính tha thứ và tử tế đối với mọi người
  4. Bắt đầu thương yêu. Khi bạn hiểu rõ tình yêu chân chính là gì, và phải thể hiện ra sao, hãy thương yêu trong hành động, bạn sẽ thấy thương yêu thật sự. Cầu Chúa giúp bạn.

Khi bạn quyết định thương yêu, bạn bước qua ngưỡng cửa để vào một thế giới do bạn kiểm soát, một thế giới hành động chứ không phải chỉ phản ứng.

Xin Chúa giúp bạn bằng: tràn đầy tình thương của Chúa để bắt đầu thương yêu với đức tin, rồi thương yêu thêm mãi, thêm mãi…

Nguyễn Sinh