BÀI 152: Câu Kinh Thánh Khó Hiểu

05-09-2018 297

Câu Kinh Thánh Khó Hiểu

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 8:28

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Câu ghi nhớ: Rô-ma 8:28

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Suy niệm: Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.(Bản TK Diễn Ý 1987).

“Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.”(Bản Kinh Thánh Công giáo1999).

Sứ đồ Phao-lô cả quyết rằng: nếu chúng ta yêu mến Chúa và đã được Chúa kêu gọi theo ý định của Ngài thì “mọi việc” hợp lại đều hữu ích cho chúng ta. Nhưng ông không nói rằng: mọi việc xảy ra cho chúng ta đều tốt lành cả, vì mỗi ngày chúng ta còn kinh nghiệm nhiều điều xấu xa, không tốt nữa. Nhưng dù việc tốt hay xấu, mọi việc đều hữu ích cho chúng ta.

Nếu câu này đúng, thì những gì tôi phàn nàn về đời sống, hay trách Chúa về những điều không may xẩy ra cho tôi là sai lạc.

Nếu câu này đúng, thì tôi không có quyền giận dữ hay cay đắng về những việc bất công tôi phải gánh chịu trong đời.

Nếu câu này đúng, có nghĩa là tôi trải nghiệm những nỗi đau thương, bất mãn, khó chịu trong đời được vì

Chúa khiến mọi việc xảy ra đều mang phúc lợi nào đó cho tôi.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu Lời Chúa và ý định của Ngài cho mỗi ngày của đời con.

Nguyễn Sinh